Zam sonrası 4/C personelin maaşı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre istihdam edilen geçici personele ödenecek ücretin belirlenmesinde esas alınan göstergelere uygulanan aylık katsayısı 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olarak %4,76 oranında arttı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında özelleştirme uygulamaları kapsamında istihdam edilen geçici personelin (4/C) aylık ücretleri, eğitim durumları itibariyle belirlenmiş gösterge rakamlarının memur maaş katsayısıyla çarpımı suretiyle hesaplanıyor. Bu şekilde belirlenen brüt ücretten, sosyal güvenlik primi ile gelir vergisi ve damga vergisi kesilmekte, ayrıca hesaplanan Gelir Vergisi kesinti miktarından da ilgili personelin eş ve çocuk durumuna göre değişen miktarlardaki asgari geçim indiriminin düşülmesi suretiyle 4/C personelin aylık net ücretine ulaşılmaktadır.

Öte yandan, 4/C personelin, eşinin çalışma durumu ile çocuklarının yaş ve sayısına bağlı olarak değişen miktarlarda aile yardımı ödeneğinden yararlanması da mümkün olabilmektedir.

Bu çerçevede, 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yapılan katsayı artışı nedeniyle, bekar (ya da evli olup eşi çalışan) ve çocuğu olmayan 4/C personelin (özelleştirme kapsamında) öğrenim durumlarına göre alabilecekleri zamlı maaş miktarları konusunda memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir. (Memurlar Biz ve Kamu Ajans)

EĞİTİM DURUMU AYLIK NET ÜCRET*
– İlköğretim mezunu olanlar 1.402,36 TL
– Lise veya dengi okul mezunu olanlar 1.522,56 TL
– Yükseköğretim mezunu olanlar 1.641,27 TL

Özelleştirme.Net olarak sizler için hazırlanmış olan 4/C Maaş hesaplama uygulamasına ulaşmak için tıklayınız..!

You may also like...