Yıllardır mağdur edilenler kadroya alınmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu’nda “Adliye teşkilatının iş yükünün önemli kısmını yüklenen mübaşirlerin sorunlarını” gündeme getirdi.

Mübaşirlere yapılan haksızlığın giderilmesi gerektiğini ifade eden Kalaycı, “Adliye teşkilatının iş yükünün önemli bir kısmını yüklenen ve birçoğu yüksekokul mezunu olan mübaşirler, yardımcı hizmetler sınıfında yer alması nedeniyle üst derece ve görevlere yükselememekte, ek gösterge alamamaktadır. Mübaşirler, adli hizmetlerin yürütülmesinde zorunlu ve asli görevleri ifa ediyorlar, kendileriyle benzer işleri gören diğer memurlar gibi genel idare hizmetleri sınıfında çalışmak istiyorlar. Askeri mahkemelerdeki mübaşirlerle, diğer mahkemelerdeki mübaşirler arasındaki ayrımcılık kaldırılmalı. 16 Nisan referandumuyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle kapanan askerî mahkemelerde çalışan mübaşirler idari hizmetlerde çalıştırılırken diğer mahkemelerde çalışan mübaşirlerin yardımcı hizmetler sınıfında çalışmaya devam ettirildiği belirtilerek, mübaşirler arasında özlük hakları itibarıyla yıllarca ayrımcı bir uygulama yapıldığından dert yanıyorlar” dedi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Resmî Gazete’de yayınlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinde mübaşirlerin idari hizmetler grubunda gösterildiğini belirten Kalaycı, “Daha önce askerî mahkemelerde çalışan mübaşirler idari hizmetlerde çalıştırılmış iken diğer mahkemelerde çalışan mübaşirler hâlen yardımcı hizmetler sınıfında yer almaktadır. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mübaşirler, Genel İdare Hizmetler sınıfına geçirilmeli. Adliye teşkilatlarının iş yoğunluğu ve yaptıkları hizmetler göz önüne alınarak mübaşirlerin görev tanımlarının yeniden yapılması ve genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeleri gerekmektedir. Adalet Bakanlığı da mübaşirlerin genel idare hizmetleri sınıfına alınmasını öteden beri istemektedir. Adalet Bakanlığında görev yapan mübaşirler mutlaka genel idare hizmetleri sınıfına alınmalıdır. Böylelikle genel idare hizmetleri sınıfına ait özlük haklarına ve görevde yükselme imkânlarına bir an önce kavuşturulmalıdır” diye konuştu.

HUKUK BUNU GEREKTİRİR

Torba Kanuna eklenecek maddeyle bu sorunu çözülebileceğini dile getiren Kalaycı, “Bu torba kanuna eklenecek bir maddeyle bu sorunu çözebiliriz, parti grupları olarak birlikte gerekli düzenlemeyi yapabiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz destek ve katkı vermeye hazırız. Mübaşir arkadaşlarımız ekrandan sizleri izliyor ve büyük bir umutla gerekli desteği vermenizi bekliyorlar. Ayrıca, yıllardır mağdur edilen 4/C’lilere, sözleşmeli, vekil, fahri, geçici, ücretli, kısmi zamanlı statüde çalışanlara da hakları verilmeli, bu çalışanlar kadrolara alınmalıdır.

Taşeron işçilerle ilgili hazırlandığı açıklanan tasarıda bu çalışanların durumu da dikkate alınmalıdır. Hukuk bunu gerektirir, adalet bunu gerektirir, eşitlik bunu gerektirir” şeklinde konuştu. (Memleket Haber)

You may also like...