Yeni elektrik dağıtım ihaleleri geliyor

Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, “Bu yıl sonu itibariyle en azından 2-3 tane dağıtım bölgesinin devrini gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz”

Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, bu yıl sonu itibariyle en azından 2-3 tane dağıtım bölgesinin devrini gerçekleştirmeyi ümit ettiklerini belirterek, ”Kalan dağıtım bölgelerinde oluşacak gelişmelere göre İdare olarak gerekirse çalışmalarımızı hızlandırıp yeniden ihaleye çıkmayı düşünüyoruz” dedi.

Enerji Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen, ”EPDK’nın 10. Yılı: Enerji Piyasalarında Yatırım, Rekabet, Riskler ve Beklentiler” konferansında konuşan Aksu, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişiminin hayati bir girdisi olan enerjideki talep artışında Türkiye’nin dünya ülkeleri içinde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Enerji sektöründe verimlilik ve rekabetin artırılması amacıyla önemli yasal düzenlemeler yapıldığını, özel sektörün bu alana katılımının teşvik edildiğini anlatan Aksu, sektörün etkin bir şekilde işleyişi ve rekabetin sağlanmasının özel sektör aktörlerinin piyasada varlığını gerektirdiğini, bunu temin etmenin en etkin ve kolay yollarından birinin de özelleştirmeler olduğunu dile getirdi.

Elektrik dağıtım özelleştirmelerinde modelin elektrik dağıtım tesislerinin kamu mülkiyetinde kalması, işletmesinin ve yatırımlarının ise işletme hakkına sahip özel sektör dağıtım şirketleri tarafından yapılması olduğunu belirten Aksu, 2003 yılından itibaren elektrik sektörünün yeniden yapılandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde TEDAŞ’ın 20 dağıtım bölgesi olarak yeniden yapılandırıldığını, bir kısım özelleştirmelerin Enerji Bakanlığı tarafından yapıldığını, ÖİB’ye de 18 elektrik dağıtım bölgesinin devredildiğini hatırlattı.

18 bölgeden bugüne kadar 9 bölgenin devrini tamamladıklarını ve bu devirlerden yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir gelir elde edildiğini kaydeden Ahmet Aksu, 2 bölgenin ihalesinin iptal edildiğini, kalan 7 bölgenin devir çalışmalarının da İdare tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Başkent, Meram, Sakarya, Osmangazi, Çoruh, Çamlıbel, Uludağ, Yeşilırmak ve Fırat elektrik dağıtım şirketlerinin devredilmiş durumda bulunduğunu kaydeden Aksu, ”Bu şirketlerin devriyle birlikte özel sektörlerin elinde işletilen 12 şirketin elektrik dağıtım sektöründeki payı yüzde 46’ya ulaşmış bulunmaktadır” diye konuştu.

YIL SONUNA KADAR 2-3 TANE DEVİR GERÇEKLEŞİR
Özelleştirme çalışmaları devam eden dağıtım şirketlerinin durumunu hakkında bilgi veren Aksu, Aras EDAŞ ihalesinin Danıştay tarafından iptal edildiğini, İdare’nin ise temyiz yoluna başvurduğunu, şu anda mahkemenin vereceği nihai kararın beklendiğini kaydetti.

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. ihalesini kazanan yatırımcıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ihalenin iptal edildiğini hatırlatan Aksu, şunları söyledi:

”Bu bölge için kısa zamanda hazırlıklar tamamlanıp tekrar ihaleye çıkılacaktır. Bu yıl sonu itibariyle en azından 2-3 tane dağıtım bölgesinin devrini gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Kalan dağıtım bölgelerinde oluşacak gelişmelere göre İdare olarak eğer gerekirse tekrar çalışmalarımızı hızlandırıp yeniden ihaleye çıkmayı düşünüyoruz. Bu arada Türkiye’nin en eski dağıtım bölgelerinden olan Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde yüzde 20 oranındaki kamu payı vardı. Yüzde 20 oranındaki kamu payının özelleştirilmesine ilişkin çalışmalarımız da hız kazanmış durumda. Önümüzdeki aylarda yüzde 20’lik payın özelleştirilmesi için ihale ilanına çıkmayı düşünüyoruz.”

Global krizin en dramatik sonuçlarından birinin de likidite bağımlılığı ile satınalma finanslarının zorlanması ve maliyetlerin önemli ölçüde artması olduğunu kaydeden Aksu, ”Bu da dağıtım özelleştirmelerinde öngörülmeyen gecikmelere ve bazı sorunlara neden olmuştur, bunların en kısa sürede giderileceğini ümit ediyoruz” dedi.

Önümüzdeki yıl EÜAŞ’ye ait toplam 16 bin MW’lik üretim kapasitesinin özelleştirileceğini de belirten Aksu, 18 termik ve 27 hidrolik santralin özelleştirmeye konu olduğunu, bunlardan 3-4 tanesinin ayrı ayrı, kalanlarının da portföy grupları halinde özelleştirileceğini bildirdi.

BAŞKENTGAZ İHALESİ DE 2012’DE
Başkentgaz’ın 1,3 milyon abonesi ile Türkiye’nin ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi olduğunu kaydeden Ahmet Aksu, 2010 yılında iptal edilen ihale için yeniden ilana çıkıldığını ve 27 Ocak 2012’nin de son teklif verme tarihi olduğunu kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin de Başkentgaz’da sahip olduğu yüzde 20 oranındaki hisseyi özelleştirmek için karar aldığını ifade eden Aksu, böylece şirketin özelleştirme oranın yüzde 100’e ulaşacağını dile getirdi.

Aksu, söz konusu şirketin özelleştirilmesinde temel hedefin şirketin BOTAŞ’a ve Hazine’ye olan yaklaşık 700 milyon dolar civarındaki borcunun kapatılması olduğunu sözlerine ekledi. (AA)

You may also like...