Verusa girişim Acıselsan’ın yeni sahibi

Özel girişim sermayesi şirketi Verusa Girişim Sermayesi A.Ş.,5 günlük süreç içinde iki şirketi özelleştirmeden aldı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Acıselsan) sermayesinde bulunan yüzde 76.83 oranındaki İdare hissesinin, özelleştirme ihalesinde 1 milyon 970 bin dolar bedelle en yüksek teklifi veren Verusa Girişim Sermayesi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verdi.

ÖİB’nin ÖYK Kararı’yla ilgili Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ÖYK, ÖİB’nin 4 Kasım 2011 tarihli yazısına istinaden, 16 Nisan 2010 tarih Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan. Acıselsan’ın sermayesinde bulunan yüzde 76.83 oranındaki İdare hissesinin “blok satış” ve “pazarlık usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucu da dikkate aldı.

Bu çerçevede Acıselsan’ın sermayesinde bulunan yüzde 76.83 oranındaki İdare hissesinin, 1 milyon 970 bin dolar bedelle en yüksek teklifi veren Verusa Girişim Sermayesi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verdi. Verusa Girişim Sermayesi Anonim Şirketi’nin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilmesine karar verdi.

Acıselsan, Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Denizli Acıpayam’da 1973 yılında kuruldu. Uzun yıllardan beri Acıselsan firması, müşterilerinin taleplerini karşılayan kaliteli ürünleri, uygun teslimatları ve rekabet edebilen fiatlarıyla tanındı. İki banka, Türkiye Kalkınma Bankası ve Vakıflar Bankası Acıselsan ortaklarıdır.

Acıselsan, Alman Wolf-Walsrode patenti kullanarak hem yurt içi hem de uluslararası pazar için teknik ve saf cinste olmak üzere 3.500 ton CMC (Karboksimetilselüloz) üretiyor.

You may also like...