Uyuyanlara ve uyutulanlara selam olsun

Mevsimlerden kış günlerden ayaz malum sıcak bir his sıcak bir ortam arayışında herkes Başını dışarıya doğru kaldırıp etrafını görmekten aciz insanlar. Yaşanan gerçeklerin dahi insanları uyandırmaya yetmediği bir uyku. Ülke olarak uyanık olmak gerekirken uyutulanlar arasında yer almak ve hiç bitmeyen bir umuda sarılmak.

Dün haber sitelerinin hemen hemen hepsinde “Çalışanlara Müjde” başlıklı haber yayınlandı. Haberin içeriğinde 4/C’li Personel, Yıllık İzinlerini Toplu Olarak Kullanabilecek; yazıyordu. İçeriğini okudukça UYUYAN ve UYUTULAN statünün bir mensubu olarak hayret etmemek elde değildi. Satır aralarına indikçe “Bazı kurumlarda, Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 11. Maddesindeki  “geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler sözleşme döneminde toplu olarak ta kullanılır” hükmünün azami 2 gün kısmının uygulandığı, yıllık izinler toplu olarak kullandırılmadığının tespit edildiği yazıyordu. Kurumlarda uygulama birliği sağlanması açısından 4/C’li personelin tam zamanlı çalıştığı da göz önünde bulundurularak, izinlerin toplu olarak kullandırılması için kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması DPB’inde  geçici personelin 11 ay 28 gün çalışma süresi uygulamasının sona erdiğini ve tam yıl olarak çalıştırılabilmelerinin mümkün olduğunu belirtildiği yazıyordu. Talep halinde çalışmadığı aylara karşılık gelen ücretli izinlerini kullanabileceği yönünde görüş bildirdiği yer alıyordu.” Haberin devamında. Bu haberi yapan ve haberin içerinde yer alan Kurumun Devlet Personel Başkanlığının adının olması sadece uyuyan bizler miyiz? sorusunu uyandırdı zihnimde. Oysa 2014 yılında Dönemin Bütçe Komisyon Başkanı tarafından verilen bir önergeyle 4/C statüsü içinde yeni bir statü oluşturulmuş Özelleştirmeden gelen 4/C lilere Tam zamanlı Çalışma hakkı verilerek yıl içinde giriş –çıkış işlemleri kaldırılmış Emekli oluncaya kadar çalışabilme hakkı verilmişti. Bununla birlikte TÜİK,YSK ve TBMM de çalışan 4/C li personel bu yasadan ayrı tutularak mağduriyetlerin devam etmesi sağlanmıştı. TBMM de çalışan 4/C li personeller ayrı değerlendirildiğinden maaş ve özlük hakları farklılık gösterdiğinden sesleri çıkmaz olmuştu. Ancak TÜİK te bugün itibariyle sayıları 2025 kişiyi bulan ve Kurumun % 54,33 ‘ünü oluşturan 4/C li personel her şeyden muaf tutulmuştur.

Yazımın başında dediğim gibi Uyuyan ve Uyutulanlar olarak konun dahili olan insanlar ile görüşme içerisinde olsak da sonuç elde edemedik. Bugün kanser hastalarının Özel Hastanelerde tedavi imkanı sağlanması için görüşmeler yapılıyor haberin detayının yanında ilginç olan Bu statüde çalışan 4/C li personellerin “ağır hastalıklarda yıllık rapor haklarının 30 gün ile sınırlandırılması” dır. Yasa yapanlar ile yasaya tabi olanlar arasında Köprü vazifesi gören ve Çalışanların haklarının gözetilmesi gereken bir Kurumun yukarıdaki gibi skandal olarak görülecek bir haber başlığına imza atması. Buradan DPB soruyorum 11 ay 28 gün çalışma süresi bizde devam ediyor ve biz halen Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyoruz. Ayrı bir ülkenin çalışanları değiliz.Bir hatırlatma daha yaparsak 2014 yılında 4/C ile ilgili alınan kararda giriş-çıkışlar kaldırılmasına rağmen 30 Aralık 2016 tarihinde TÜİK 4/C li personele çıkış işlemleri devam edecektir.

Buradan Uyuyanlara ve Uyutulanlara selam olsun. (Bülent ÇELİKKOL)

You may also like...