Uyarı işten çıkarmaya gerekçe olmayacak

Danıştay, “uyarma cezası”nın işten çıkarmaya gerekçe gösterilemeyeceğine hükmetti. TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğünde, işten çıkarılan 4/C’li çalışan açtığı işe iade davasını kazandı.

Danıştay, “uyarma cezası”nın işten çıkarmaya gerekçe gösterilemeyeceğine hükmetti. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kastamonu Bölge Müdürlüğünde, aldığı “uyarma cezası” gerekçe gösterilerek işten çıkarılan 4/C’li çalışan açtığı işe iade davasını kazandı.

ANKA’nın edindiği bilgiye göre, TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğünde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre görev yapan Raif Ulusoy’a verilen “uyarma cezası” gerekçe gösterilmek suretiyle işten çıkarılması nedeniyle Büro Hak-Sen tarafından açılan davada Kastamonu İdare Mahkemesi, uyarma cezası verilmesinin işten çıkarma nedeni olamayacağı gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermişti. Söz konusu kararın TÜİK Başkanlığınca temyiz edilerek, kararın yürütmesinin durdurulması talebi, 12 Ekim 2011 tarihinde oybirliği ile Danıştay 12. Dairesince reddedildi.

Bu kararın Danıştay’ın esas incelemesi sonucu onaylanması halinde, 4/C’li personele yapılan hukuk dışı ve keyfi bir uygulamanın ortadan kalkacağını belirten HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, hiçbir yasal güvencesi olmadığı halde, idarenin keyfi ve hukuk dışı uygulamarına tabi olan 4/C’li personelin keyfi verilen disiplin cezaları sonucu işten çıkarıldığını söyledi. (ANKA)

You may also like...