Üniversite mezunu işçilerin dosyası başbakana iletildi

Araştırmacılar, Üniversite Mezunu İşçiler ve Sözleşmeli Personel Dosyası Başbakana İletildi.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tüm Araştırmacılar ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerle ilgili yapılan çalışma neticesinde hazırlanan kapsamlı dosya Urfa Milletvekili Mahmut KAÇAR tarafından Başbakana iletildi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram TONBUL, Bakanlıkların yeninde yapılandırılması, özelleştirme ve diğer kanuni düzenlemeler neticesinde çalışmış oldukları kurumlarda idari kadrolarda görev yapan personelin Araştırmacı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atandığını, bunun sonucunda da bu durumda olan personelin mali ve özlük hakları açısından hak kaybına uğradığına değinerek, bu konuyu Toplu Sözleşme masasında ve Kamu Personeli Danışma Kurulunda gündeme taşıdıklarını, bu konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Bunun yanı sıra Kamuda İşçi olarak istihdam edilen üniversite mezunu olan personelin de kendileriyle aynı eğitim düzeyinde olan ve kendileriyle aynı işi yapan ve aynı unvana sahip olan memurlarla bir arada çalıştıklarını, ancak imza yetkisi bile bulunmayan bu personelin özlük hakları ve kariyer anlamında bir çok konuda mağdur olduğuna değinen TONBUL, geçmişte bazı dönemlerde özel kanuni düzenlemeler ve Kanun Hükmünde Kararname ile memuriyete geçişi sağlanan üniversite mezunu işçiler için genel bir düzenleme yapılarak kendilerine uygun memur kadrolarına atanmalarının sağlanması ile konunun çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

Son olarak Kamuda Sözleşmeli Personelin kadroya alınması ile ilgili olarak açıklama yapan TONBUL, son günlerde bir çok platformda Memur-Sen konfederasyonun Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili olarak kararlı duruşunun bir takım çevreler tarafından yalan, iftira ve dezenformasyon yapılmak suretiyle yıpratılmak istendiklerine değinerek, KİT’ler de dahil olmak üzere kamuda Sözleşmeli çalışan tüm personel için kadro taleplerinin arkasında olduklarını söyledi. KİT’lerde özellikle 2 sayılı cetvele tabi çalışan İdari Hizmetler sınıfındaki personelin kadroya geçirilmeleri halinde maddi kayba uğramamasının sağlanması ve geçişlerde zorunluluk olmadan isteğe bağlı bir düzenlemenin yapılması gerektiğini söyleyen TONBUL, bu konuda hazırlamış oldukları dosyayı ilgili makamlara ilettiklerini dile getirdi. (Gazete Kamu)

You may also like...