Türkiye Kamu-sen Üyelerinden “4-c” Eylemi

Türkiye Kamu- Sen üyeleri, 4-C’li çalışanların kadroya alınması için Sirkeci’de eylem yaptı. Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, “Açıklamanın üzerinden 6 ay geçti. Genel seçimler bitti ve verilen sözler unutuldu. 4-C’lilere verilen söz yerine getirilsin” dedi.

Sirkeci Büyük Postanesi önünde toplanan sendika üyeleri, “Susma sustukça sıra sana gelecek” ve “4-C’lilere kadro hemen verilsin” şeklinde sloganlar attı. Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, “4-C’li çalışanların aile yardımından faydalanmasını ve kadroya geçirilmesini istiyoruz. Bilindiği üzere, kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim hiç şüphesiz 657 sayılı kanunun 4-C maddesi uyarınca çalıştırılan geçici

personeldir. Nitekim 4-C’lilerin yıllık izinleri, iş güvencesi, sosyal yardım gibi hakları bulunmazken; maaşları da son derece düşüktür. Hatırlanacağı gibi 2010 yılında yapılan toplu görüşmelerde bütün kamu çalışanlarına aile yardımı verilmesi konusunda hükümetle memur sendikaları anlaşmıştı. 2011 yılı başında çıkarılan kanunla sözleşmeli personelin aile yardımından faydalanması sağlanmış, yalnızca 4-C’li personel bu uygulamanın dışında tutulmuştur” dedi.

Hanefi Bostan, 2011 seçimleri öncesinde 4-C’li personelin aile yardımından faydalanması için gerekli Bakanlar Kurulu kararının hazır olduğunun açıklandığını belirterek, “19 Nisan 2011 tarihinde açıklanmıştı. Açıklamanın üzerinden 6 ay geçti; genel seçimler bitti ve verilen sözler unutuldu; ilgili karar bir türlü çıkarılmadı. 4-C’li personelin bu ödenekten mahrum bırakılması, eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum arz etmektedir. Anayasamızın eşitlik ilkesinin bir gereği olarak, ayrım

yapılmaksızın bütün kamu personeli arasında hakkaniyete uygun bir yapı oluşturulması, sosyal devlet ilkesinin, aileyi ve çocukları koruma mantığının bir gereğidir. Türkiye Kamu Sen olarak, 4-C’li çalışanların aile yardımından faydalandırılmasını, kadroya geçirilmesini ve durumlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara bir an önce başlanılması istiyoruz” diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından sendika üyeleri sessizce dağıldı.

You may also like...