Türk Eğitim-Sen’den Maliye ve MEB’e izin ve ücret uyarısı

Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen, 4/C’den 4/B’ye geçenlerin ücretlerinin belirlenmesindeki mağduriyetleri Maliye Bakanlığı ve MEB’e iletti.

Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (C) fıkrası yürürlükten kaldırılarak, kamuda 4/C statüsünde istihdam edilen personelin 4/B statüsüne geçirilmiştir. Ancak, sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edildiği halde, bu kural 4/C’den 4/B’ye geçen personel için uygulanmamış, sadece mülga 4/C statüsündeki geçici personel ücret skalalarına brüt %10 zam yapılmıştır. Bu durum, eşitlik ilkesine aykırıdır.

Türk Eğitim Sen olarak Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz yazılarda, 4/C’den 4/B statüsüne geçen personelin ücretlerinin belirlenmesinde de, pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi ve kurumda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresinin dikkate alınması hususunda talepte bulunduk.

Türk Eğitim-Sen'in Maliye Bakanlığı'na Yazdığı Yazı Türk Eğitim-Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı'na Yazdığı Yazı

You may also like...