Türk Eğitim-Sen ile MEB arasında KİK toplantısı yapıldı

Türk Eğitim-Sen ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında her yılda iki kez yapılan Kurum İdari Kurulu toplantısı yapıldı.

Eğitim iş kolunda en fazla üyeye sahip olan yetkili sendika Türk Eğitim Sen, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Kanunu’nun 22 inci Maddesi gereği yılda iki kez bir araya gelen KİK toplantısının 2009 Yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Türk Eğitim Sen tarafından, eğitim çalışanlarının talepleri Milli Eğitim Bakanlığı KİK üyelerine verildi. Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdürler ve Türk Eğitim Sen temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu üyeleri gündemde bulunan konuları değerlendirdi. Anlaşma noktaları belirlendikten sonra önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelinecek.

Kurum İdari Kurullarında MEB bünyesinde bulunan tüm çalışanların, çalışma hayatından doğan sıkıntıları dile getirilmekte, çözüm yolları teklif edilmektedir. Bu talepler MEB tarafından da kabul edilirse KİK kararı olarak yayınlanmaktadır.

“Türk Eğitim-Sen ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak Nisan 2009 ayı Kurum İdari Kurulunda örüşülmesi istenen konular” başlığı ile ele alınan konular arasında 4/C’liler ile ilgili maddeler de var. Ne ilginçtir ki konu, Çalışma Şartları başlıklı 4. maddenin C bendinde, “4/B’li sözleşmeli öğretmenler ile 4/C’li çalışanların sorunları” başlığı ile ele alınmıştır.

Madde de şu isteklere yer verilmiştir;

– 4/C kapsamında sözleşmeli olarak çalışan özeleştirme mağduru personelin 12 aylık tam çalışma işgücüne göre sözleşme yapılmalıdır.

– 657 Sayılı DMK’nun 4/C maddesi hükmüne göre istihdam edilen geçici personel, kamuda süreklilik arz eden ve memurlar eliyle yürütülmesi gereken görevleri icra etmektedirler. Bu çalışanların kadroya geçirilerek, devlet memurlarıyla aynı haklara sahip olması için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesinde gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

– 4/C çalışanları imzaladıkları sözleşmeler Anayasa ve uluslar arası sözleşmelere aykırı sözleşmedir. Birçok sosyal haktan mahrum bırakılan çalışanların aldıkları ücretler çok yetersizdir. Bu çalışanların kadroya alınarak maaşlarının iyileştirilmesi gerekir.

– 4/C’lilerin görev tanımlarının yapılması, tahsil durumlarına göre istihdamın sağlanması ve tanımlanan görevin dışında görev verilmemesi için çalışmalar yapılmalıdır.

[Yükleme bulunamadı.]

You may also like...