Türk Eğitim Sen Giresun Şube Başkanı Çetinkaya Açıklaması

Türk Eğitim Sen Giresun Şube Başkanı Arif Çetinkaya, sendika olarak 4 C’li çalışanların haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, özelleştirilen kamu kuruluşlarında çalışanların, bu uygulamadan sonra 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 C kapsamında yılda 11 ay olarak sözleşmeli geçici personel olarak çalıştırıldığını anımsattı.

4 C statüsünde çalıştırılan personelin yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi haklarının bulunmadığını, maaşlarının da son derece düşük olduğunu savunan Çetinkaya, “Kamu istihdamında adaletin sağlanabilmesinin yolu, tüm çalışanların iş güvencesi, sosyal haklar, toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak, izin haklarını da içeren, insanca yaşayabileceği bir ücret aldığı, asli ve süreklilik arz eden bir statüye kavuşturulmasından geçmektedir. Genel seçimler öncesinde, sözleşmeli personelin bir kısmının kadroya geçirilmesine dair kanun hükmündeki kararname yürürlüğe girmiştir. Ancak 4 C’li personel bu düzenleme kapsamında yer almayarak göz ardı edilmiştir. 4 C’li çalışanların aile yardımından faydalanması, kadroya geçirilerek durumlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara bir an önce başlanılmasını istiyoruz. Sendika olarak 4 C’li çalışanların haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.” (AA)

You may also like...