Türk Eğitim Sen 4C’lilerin hakları için mücadele ediyor

Türk Eğitim Sen Giresun Şube Başkanı Arif Çetinkaya, sendika olarak 4 C’li çalışanların haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Çetinkaya yaptığı yazılı açıklamada, “Özelleştirilen Kamu Kuruluşlarında çalışan personel özelleştirmeden sonra 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C kapsamında yıllık 11 ay olarak sözleşmeli geçici personel olarak çalıştırılmaktadır. Bu kapsamda çalıştırılan personelin yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi hakları bulunmazken; maaşları da son derece düşüktür” dedi.

Kamu istihdamında yeknesaklığın ve adaletin sağlanabilmesinin yolunun, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmak olduğunu kaydeden Çetinkaya şu ifadelere yer verdi, “Tüm çalışanların iş güvencesi, sosyal haklar, toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak ve izin haklarını da içeren, insanca yaşayabileceği bir ücret aldığı, asli ve süreklilik arz eden bir statüye kavuşturulmasından geçmektedir. Bu doğrultuda, farklı hukuki statü çerçevesinde istihdam edilen personelin haklarının kadrolu memurlara yaklaştırılması ve mağduriyetlerin acilen giderilmesi bir zorunluluk haline gelmiş ve genel seçimler öncesinde, 4 Haziran 2011 tarihinde sözleşmeli personelin bir kısmının kadroya geçirilmesine dair KHK yürürlüğe girmiştir. Ancak 4-C’li personel bu düzenleme kapsamında yer almayarak göz ardı edilmiştir.

Diğer taraftan 2010 yılında gerçekleştirilen toplu görüşmelerde aile yardımının tüm sözleşmeli personele ödenmesi konusu karar altına alınmış olup, 2011 Genel Seçimleri öncesinde de Devlet Personel Başkanlığından sorumlu bakan olan Sayın Hayati Yazıcı, 19 Nisan 2011’de “4-C’li personele aile yardımı ve çocuk yardımı ödenmesi için Bakanlar Kurulu Kararı hazırlandığını” açıklamıştır. Bu açıklamanın üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hâla aile yardımı ödeneği için Bakanlar Kurulu Kararı çıkmamıştır. Yıl başında yapılan mevzuat değişikliği ile birlikte tüm sözleşmeli kamu personelinin aile yardımı ödeneği alması sağlanmışken yalnızca 4-C’li personelin bu ödenekten mahrum bırakılması, eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum arz etmektedir.

Uygulamalara bakıldığında kamuda büyük bir ayrımcılık yapıldığı görülüyor. Çalışanlar arasındaki adaletsiz uygulamaların Anayasa hükümlerine aykırılığına dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen, yaşanan adaletsizlikleri ve 4-C’li personelin durumunu Başbakan’a anlatmak ve verilen sözleri hatırlatmak üzere bir dilekçe kampanyası başlattı.

4-C’li çalışanların sorunlarına dikkat çekilmek ve bu kapsamdaki personelin aile yardımından faydalanması, kadroya geçirilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara bir an önce başlanılmasını istiyoruz. Umarız bu hedefimize ulaşırız. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 4-C li arkadaşlarımızın haklarını alana kadar mücadeleye devam edecektir.” (Giresun Işık)

You may also like...