Türk Büro Sen 4-C’lilerin Sorunlarının Takipçisi

Türk Büro-Sen Malatya Şube Başkanı Emin Göktaş, 4-C’li çalışanların sorunlarının çözülmesini beklediklerini bildirdi.

Türk Büro-Sen Malatya Şube Başkanı Emin Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 657 Sayılı Kanunun 4-C maddesi kapsamında geçici statüde çalışanların, emeklilikte elde edecekleri hakları saklı kalmak kaydıyla, talepleri halinde, iş güvenceli işçi ve memur kadrolara atanmalarına imkan veren yasal mevzuat düzenlemesi ivedilikle yapılması gerektiğini söyledi.

Göktaş, “4-C Kapsamında geçici çalışanlara kadro hakkı sağlayan mevzuat düzenlemesi yapılıncaya kadar, mali, sosyal özlük haklarını geliştirmek, çalışma şartlarını adil ve hakkaniyet ölçülerinde düzenlemek üzere, 4-C’li personelin maaşları, emsali kadrolu personelin maaşları ile orantılı olarak belirlenmeli, özlük hakları kurum farkı gözetilmeksizin eşitlenmelidir” ifadelerini kullandı.

“Hizmet sözleşmelerinin, her yıl çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı beklenmeksizin yenilenmesini düzenleyen mevzuat değişikliği yapılmalıdır. Geçici personele kurumlar arası geçiş yapabilme imkanı veren düzenlemeler hayata geçirilmeli, 657 Sayılı Kanunda yer alan 4-C’li personelin yıllık izinleri iş günü olarak düzenlenmelidir” diyen Göktaş, açıklamasını şöyle tamamladı:

“4-C kapsamındaki geçici personelin çalışma saatleri süreklilik arz edecek şekilde belirlenmeli, idarelerin bu konudaki keyfi uygulamalarına son verilmeli, ulaşım ve yemek hizmetinin verilemediği yerlerde çalışan 4-C kapsamındaki personele ulaşım yardımı ve yemek bedeli verilmelidir.

4-C kapsamındaki personele ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmasına son verilmeli, 4-C kapsamındaki geçici personelin ek ödeme alabilmesi için gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.

Sendikamızın konunun takipçisi olacağını ve 4/C’lilerin gasp edilen haklarını her platformda savunmaya devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.” (İHA)

You may also like...