Tüm sözleşmelilere kadro için görüşme

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasını görüşecek.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Bakan Çelik ile başta 4-C’liler, TRT ve KİT’lerdeçalışan sözleşmeliler olmak üzere kadroya alınacak sözleşmeli personelin kapsamınıngenişletilmesi için çalışma yapılmasını görüşecek.

Memur-Sen, daha önce hükümete kamuda istihdam edilen sözleşmelilerin kadroya alınmasıyönündeki talebini iletmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Salı günü grup toplantısında 4-B’liçalışanların kadro geçirileceği yönünde açıklamışıyla Memur-Sen, bunun önemli bir adım olduğunu 96 bin civarında sözleşmeliyi ve ailesini sevindirmişti. Hükümetin bu müjdesininardından bir açıklama yapan Memur-Sen, “kadroya geçiş sürecine yönelik yeni bir başlangıç” olarak kabul ettiğimizi, Başbakanımızın beyanları çerçevesinde yapılacak düzenlemede, 4/C statüsündeki geçici personel ile çeşitli bakanlık ve kurumlarda farklı mevzuat hükümlerine göresözleşmeli personel statüsünde çalışan kamu görevlilerinin de kadroya geçirilmesine ilişkinhükümlere yer verilmesi gerektiğini ve bu gerekliliğin konuya ilişkin tasarının TBMM’ne sevkiaşamasında karşılanması”nı talep etmişti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çarşamba günü (dün) Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı Faruk Çelik ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çelik ile yapılangörüşmede sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili yapılacak yasal düzenlemede;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında çalışan sözleşmeli personelin,
b) TRT’de 2954 sayılı Kanuna göre görev yapan sözleşmeli personelin,
c) 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğübünyesinde sözleşmeli personel statüsünde görev yapan spor uzmanı ve antrenörlerin,
d) Görev yaptıkları kurumların kuruluş kanunlarında yer verilen “657 sayılı Kanun ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın” hükmü çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin,
e) Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarakgörev yapan sözleşmeli personelin,
f) 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin,
g) KİT’lerde, Kültür Bakanlığı bünyesinde ve başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerelyönetimler ile çeşitli kurumlarda “mühendis”, “avukat”, “mimar”, “istatistikçi” ve benzeriunvanlarda büro personeli olarak görev yapmalarına rağmen daimi veya geçici “işçi” statüsünde istihdam edilen lisans ve ön lisans mezunu personelin,
h) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki döner sermaye işletmeleri tarafından istihdam edilen ve mali hakları döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenen sözleşmeli personelin,
i) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen personelin kadroya geçişlerine imkan sağlayacakhükümlere de yer verilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi. Memur-Sen’in taleplerinihükümete aktaran Gündoğdu, bu taleplerin daha ayrıntılı bir şekilde paylaşmak ve üzerinde ortak bir çalışma yürütülmesini sağlamak amacıyla 27 Haziran Perşembe (bugün) saat 10:00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i makamında ziyaret edecek.Toplantıdan diğer sözleşmelilerin de kadroya alınması yönünde bir mutabakat çıkması halinde, kadro bekleyen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin tasarının MeclisPlan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sürecinde bu yönde bir önergenin Komisyonasunulması suretiyle kadroya geçiş kapsamının genişletilecek. (Haber 7)

You may also like...