TÜİK’te 4/C mağduriyeti sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumunda 4-C’li personelin askerlik dönüşü işe başlatılmadığı duyumları üzerine konfederasyonumuz TÜİK’e konuya ilişkin bir dilekçe göndererek söz konusu personelin mağduriyetinin giderilmesi ve 4-C’li personelin askerlik dönüşü işe başlatılması için talepte bulunmuştu.

TÜİK talebimize cevaben gönderdiği yazıda, bazı bölge müdürlüklerinde alan uygulaması ile yapılan çalışmaların idari kayıtlardan ve elektronik veri transferi ile derlenmeye başlanmasından dolayı bir kısım geçici personelin norm kadro fazlası olduğunu ifade etmiştir.

Dolayısıyla söz konusu personelin şimdilik askerlik dönüşünde işe başlatılamayacaklarını ancak, daha sonra yapılacak çalışmalar sonucunda personel ihtiyacı ortaya çıkması durumunda bu personelin taleplerinin değerlendirileceğini belirtmiştir.

Türkiye Kamu-Sen olarak böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. Zaten çok başlı ve çok statülü bir hale gelmiş olan kamu istihdamında bir de 4-C’liler arasında özelleştirmeden gelenler ve gelmeyenler şeklinde ayrım yaratılmıştır. Özelleştirmeden gelen 4-C’lilerin hakları ile diğer 4-C’li personelin hakları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Genel talebimiz tüm geçici, sözleşmeli, vekil gibi adlar altındaki personelin kadroya geçirilmesi olmakla birlikte, öncelikle aynı statü içerisindeki bu ayrımcılığın giderilmesi gerekmektedir.

4-C’li çalışanlarımızın bütün mağduriyetlerinin giderilmesi için girişimlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğimizi, söz konusu personelin özelleştirmeden gelen 4-C’lilerde olduğu gibi emekli oluncaya kadar çalışmalarının sağlanması ve TÜİK’te askerlik dönüşü yeniden işe başlatılması talebimizi her platformda dile getireceğimizi bir kez daha bildiririz. (Türkiye Kamu-Sen)

tuik-4c-yazi

You may also like...