TÜİK çalışanları Türk Büro-Sen’e mektup gönderdi

TÜİK çalışanları Türk Büro-Sen’e bir mektup göndererek taleplerinin karşılanması noktasında yardım istediler.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: Kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim Türkiye İstatistiktik Kurumu Başkanlığı’nda 657 sayılı kanunun 4/C maddesi uyarınca çalıştırılan Geçici personeldir. Yaptığımız iş süreklilik arz etmektedir. Bu kapsamda çalıştırılan personelin iş güvencesi, sosyal yardım, eş durumundan atama, asker dönüşü başlama, yıllık izinlerin toplu kullanılması gibi hakları bulunmazken; maaşlarımızda son derece düşüktür.

TEKEL ve Özelleştirmeden geçen 4/C ile “TÜİK’de çalışan 4/C’li personelin konumları ve durumları farklıdır” Bizler tazminat alarak kamuya yerleştirilmedik.

TÜİK’de çalışan 1706 çalışanın umudu, destekçisi ve takipçisi olacağınıza en kalbi duygularımızla inanıyoruz. Geçici olarak çalıştırılan personel ve ailesi 40 yıldır unutuldu, 40 yıl daha unutularak umutlarımızın bir kere daha sönmesini istemiyoruz.

İŞTE MEKTUPTA YER ALAN TALEPLER

1. Sözleşmelerden damga vergisinin kaldırılması (TÜİK 4/C’den vergi alınıyor)
2. Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilecek (TÜİK 4/C ödenmemektedir)
3. Doğum sonrası aylıksız izin 24 aya çıkarılmaktadır. (TÜİK 4/C’lilerin ücretsiz izin hakkı bulunmamaktadır.)
4. Süt izni süreleri arttırılmaktadır. (TÜİK 4/C’lilerin ki arttırılmamıştır.)
5. Kayınpeder, kayınvalide ve kayınlar vefat edince 7 gün izin verilecek (TÜİK çalışanları 3 gün izin kullanmaktadır)
6. Anne, baba, kardeş ve çocukların ölümünden ve kendisinin evlenmesi durumunda izinler 7 güne çıkartılırken TÜİK çalışanları 3 gün izin kullanmaktadır.
7. Ücretsiz izin hakkı 27 aya çıkartılırken TÜİK 4/C’lilerin 1 gün bile ücretsiz izin hakkı bulunmamaktadır.
8. Erken doğum halinde kullanılmayan izin doğum iznine eklenebilecek. (TÜİK 4/C’lileri ekleyememektedir.)

Sendika yetkilileri de sendikanın internet sitesinde bu mektuba yer vererk, “Türk Büro-Sen olarak, 4/C çalışanlarının hakları için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz.” şeklinde desteklerini belirtiler.

You may also like...