TRT'de çalışan Geçici Personel 4/B'ye geçiriliyor…

“Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” meclisten geçti.

Türk Haber Sen’in resmi internet sitesinde yer alan bir habere göre kurumda 15 yıldır işçi sayılmayan geçici personel olarak çalışan kişiler AKP ve MHP milletvekillerine verilen ortak önerge ile 4/B’ye geçirildiler.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

-İŞÇİ SAYILMAYAN GEEÇİCİ PERSONELE MÜJDE…

-İŞÇİ SAYILMAYAN GEÇİCİ PERSONEL SSK’YA BAĞLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK KADROYA ALINIYOR

Sendikamızın büyük mücadelesi ve TRT yönetiminin gayretiyle, yaklaşık 15 yıldır Kurumun önemli birimlerinde görev yapan, işçi sayılmayan geçici personel de, AKP ve MHP milletvekillerine verdirdiğimiz ortak önerge ile Kanunun 9.Maddesinin Geçici 11’nci maddesinde şu şekilde yer aldı:

“-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda görev yapan işçi sayılmayan geçici personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, bu Kanunun 50’nci maddesinin (ı) bendi hükümlerine göre istihdam edilmek ve yine anılan bentte yer alan sözleşmeli personel sayısına ilişkin hüküm saklı kalmak üzere Kurum tarafından uygun görülen pozisyonlara atanırlar.”

You may also like...