Toplu sözleşmenin getirdikleri

01 Haziran 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı ile tüm memurlarla birlikte geçici personelin haklarında da değişiklikler yapıldı.

ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI

Öncelikle yapılan en büyük değişiklik, çalışma sürelerinin uzatılması. Kararın, “Geçici personelin çalışma süreleri” başlıklı 10. maddesinde; “657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan geçici personelin çalışma sürelerinin 11 ay 28 gün olacak şekilde, ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında 30/11/2012 tarihine kadar gerekli değişiklik yapılır.” denilmektedir.

Buradan anlaşılacağı üzere bundan sonra sözleşmeler yıllık olarak yapılacak ve sadece 2 günlük bir çıkışla çalışma yılı tamamlanmış olacaktır. Ancak 2012 yılı uygulamanın nasıl olacağı noktasında bir açıklık yoktur. Kararda, 30/11/2012 tarihine kadar Bakanlar Kurulu Kararının çıkartılması öngörülmüştür. Dolayısıyla çıkışı Aralık ayına rastgelen arkadaşlarımız için herhangi bir tereddüt yoktur. Çıkışı Aralık’tan önce yapılacak arkadaşlar için ise iki durum geçerlidir. Ya kararın çıkışlarından önce çıkması için dua edecekler, ya da kurum idarecileriyle görüşüp sözleşmelerini; çıkış, Aralık ayında olacak şekilde değiştirtecekler.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

İkinci önemli değişiklik ise fazla çalışma ücretinin verilmesi. Kararın “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 17. maddesinde “1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 8/12/2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı, 28/12/2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı ve 10/1/2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” denilmektedir.

Bazı kurumlarda daha önce verilmekte iken ortaya çıkan sorunlardan dolayı verilmemeye başlanmıştı. Bazı arkadaşlar mahkeme kararıyla tekrar hak etmişlerdi ama bu kararlar bireysel uygulamalara sebep oluyordu. Şimdi ise bu kararla bu konu da tereddüde gerek kalmadan herkse fazla çalışma ücreti verilmesinin yolunu açmıştır.

Fazla mesai, uygulamada iki şekilde alınabilmektedir. Birincisi ve en yoğun olanı; kurumdaki tüm personele her ay belli bir saat fazla mesai ücreti ödenmesi. (Maliye, Adliye vb.) Böyle bir uygulamanın olduğu kurumda çalışan 4/C’li personel de artık bu uygulamadan yararlanabilecektir. İkinci uygulama şekli ise, fiilen fazla mesaiye kalma durumudur. Böyle durumlarda, fazla çalışma tutanağını ilgili amirinin imzalaması gerekmektedir. İlgili belge, ödeme yetkilisine ulaştığı zaman ay sonunda maaşa fazla çalışma ücreti eklenecektir.

MAAŞ ZAMMI

Kararın, “Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması” başlıklı 4. maddesi ücret zammını belirlemektedir. Zamlar, her zamanki gibi 6’şar aylık dönemler halinde düzenlenmiştir. Bilindiği üzere, geçici personelin maaşı, eğitim durumuna göre bakanlar kurulu kararı ile belirlenen gösterge rakamlarıyla, aylık katsayısının çarpılması sonucu elde edilmektedir. Dolayısıyla 4/C’li personelin maaşlarına da katsayı oranında zam gelmiştir.

Aylık katsayı;

1/1/2012-30/6/2012 döneminde geçerli olmak üzere (0,068835),
1/7/2012-31/12/2012 döneminde geçerli olmak üzere (0,071589),
1/1/2013-30/6/2013 döneminde geçerli olmak üzere (0,073737),
1/7/2013-31/12/2013 döneminde geçerli olmak üzere (0,075949)

olarak ayarlanmıştır. Maaşlar, önümüzdeki hesap döneminden itibaren zamlı olarak ödenecektir. İlk altı aylık geçmiş zam, gecikme faiziyle birlikte ayrı bir bordro ile düzenlenip geçici personelin hesaplarına yatırılacaktır. Bu işlemlerin olma zamanı kurumlara göre farklılıklar gösterebilir. Zamlar sonucunda ortaya çıkan yeni maaşları, Geçici Personel Maaş Bordrosu sayfasından inceleyebilirsiniz.

Saygılarımla
Süleyman ÜSTÜN
Özelleştirme.Net Genel Koordinatörü

You may also like...