Toplu görüşme tasarısı komsiyonda

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı meclis başkanlığına sunuldu.

12/9/2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda memurlar ve diğer kamu görevlilerine tanınan toplu sözleşme hakkının kullanımının, toplu sözleşmenin yapılma usulünün taraflarının, kapsamının, toplu sözleşmeden yararlanacak olanların, toplun sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılmasının, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi yanında uygulamadaki aksayan yönlerin düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler öngören kanun tasarısı meclis başkanlığına sunuldu.

Bundan sonra tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan geçerek meclis genel kuruluna gelecek. Genel kurulda kabul edilirse cumhurbaşkanlığına gönderilecek olan tasarıyı cumhurbaşkanı imzaladığı takdirde resmi gazetede yürürlüğe girip yasalaşacak.

Dolayısıyla bugünden yarına olacak bir iş değil. En hızlı şekilde süreçler tamamlansa bile kanuni bekleme süreleriyle Nisan’ı bulacağını düşünülmektedir.

Umutlarını toplu sözleşmeye bağlayan 4/C’liler için biraz daha sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer sendikacılar söylediklerini bu sefer yaparlarsa 4/C’nin çözümü noktasında bir adım ancak toplu sözleşme ile olabilir. (Özelleştirme.Net Haber Servisi – Süleyman ÜSTÜN)

You may also like...