Tes-İş, Seyit Ömer Termik Santrali işçileriyle bir araya geldi

Tes-İş Kütahya Şubesi Genel Sekreteri Ramazan İlhan; “Yargıtay’ın muvazaa tespiti ve kararına binaen Tunçbilek’te çalışan bir arkadaşımız adına Eskişehir İdare Mahkemesi’ne 4 C ile alakalı dava açtık” dedi.

Tes-iş Kütahya Şubesi yönetimi, Seyit Ömer Termik Santrali işçileriyle bir araya geldi.

Seyit Ömer Termik Santrali yemek salonunda düzenlenen toplantıda, Kütahya Tes-İş Şube Başkanı Eşref Erden, taşeron işçilere müjdeli haberler verdi. Erden, “Tes-İş Sendikası Kütahya Şubesi olarak taşeronla mücadeleye 2006 yılında başladık. Seyit Ömer Termik Santrali değirmen bakım servisinde çalışan arkadaşlarımızın tümünü sendikalı yaptık ve hukuki mücadelemizi başlattık. Daha sonra örgütlenme noktasında Tunçbilek ve Seyit Ömer santrallerinde çalışan taşeron işçilerin tamamını sendikamıza üye yaptık. Bu iki santralde alt işverenlik sözleşmelerinin muvazaalı işleme dayandığını tespit etmek için Çalışma Bakanlığı müfettişlerine inceleme yaptırarak alt işverenlik sözleşmelerinin muvazaalı olduğunun tespitini yaptırdık. Daha sonra hem Tunçbilek hem de Seyit Ömer santrallerinde bakanlık raporunu da gerekçe göstererek, Seyit Ömer’de 480, Tunçbilek’te 350 taşeron çalışanları hakkında, muvazaaya dayalı toplu iş sözleşmesinin taşeron işçilere uygulanması ile ilgili 2012 yılında dava açtık. Seri bir şekilde ilerleyen davalar sonucu ve Yargıtay tarafından onanmasını müteakiben Tunçbilek Termik Santrali’nde çalışan 350 taşeron işçiye yaklaşık 13 milyon TL tutarında hak ettikleri ödemeleri yaptık. Ancak aynı zamanda açılan Seyit Ömer’de çalışan işçiler hakkındaki davalar aleyhimize bozuldu. Bozulan davaları Yargıtay hukuk genel kuruluna ve bir örnek dosyayıda Anayasa Mahkemesi’ne götürdük ve içtihadı birleştirme talep ettik. Hukuk genel kurulu lehimize bir kararla dosyaları 22. Daire’ye geri gönderdi. 22. Daire 230 civarında dosyamızı içtihadı birleştirme talebimizin sonucunu beklemeden lehimize onadı ve hüküm kesinleşmiş oldu” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 230 TAŞERON İŞÇİNİN HAKLARI ÖDENECEK

Erden, “Seyitömer’de çalışanlarla ilgili 250 civarında dosyamız halen yargıtayda inceleme aşamasındadır. İnşaallah bu dosyalarımızın da lehimize sonuçlanacağını ümit etmekteyiz. Aynı konu ile alakalı olarak yine şubemize bağlı bir işyeri olan Orhaneli’de çalışan 189 taşeron üyemiz için de yine sendikamız tarafından açılan davalar yerel mahkeme tarafından reddedilmiş, yapılan temyiz başvurusu neticesinde Yargıtay mahkemenin kararını sendikamız lehine bozmuştur. Ümit ediyoruz ki bu davalar da lehimize sonuçlanarak bu arkadaşlarımızın da haklarını almaya çalışacağız” diye konuştu.

Tes-İş Kütahya Şubesi Genel Sekreteri Ramazan İlhan da, “2012 yılında Orhaneli ve Tunçbilek Termik santralleri kamuya aitti. 2015 yılı Haziran ayında santraller özelleştirildi. Yargıtay’ın muvazaa tespiti ve kararına binaen Tunçbilek’te çalışan bir arkadaşımız adına Eskişehir İdare Mahkemesi’ne 4 C ile alakalı dava açtık. Muvazaalı alt işverenlik sözleşmesiyle işçinin çalıştığı,Yargıtay’ın başlangıçtan itibaren Elektrik Üretim A.Ş. ‘nin asıl işçisi sayılmalıdır dediği için 4 C hakkı var mıdır yok mudur onu da hukuken takip ediyoruz. Sonuca göre hareket edeceğiz. Önceki gün Başbakan Ahmet Davutoğlu yasa tasarısı ile tüm taşeron işçilere kadro verileceğini açıkladı. Tasarının tümü üzerinde gerekli çalışmayı ve incelemeyi hukukçularımızla birlikte inceleyeceğiz. Santrallerimizde özelleştirmeden önce çalışan, çalışmaya devam eden üyelerimizin açıklanan kadro meselesi ile ilgili hukuken yapılacak bir şey varsa onu da yargıya taşıyabiliriz. bugün geldiğimiz noktada haklılığımız hükümetimiz tarafından da tescil edildi” dedi. (Milliyet – İHA)

You may also like...