TBMM’de reform

Meclis idari teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Başkanvekilleri Mehmet Sağlam ve Sadık Yakut’un imzasını taşıyan ”Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu Teklifi”, 6 Ekim Perşembe günü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.

Teklife göre, TBMM Başkanı’na yardımcı olmak üzere 5 Başkan başmüşaviri, 15 Başkan müşaviri ve Genel Sekreter’e yardımcı olmak üzere de 15 müşavir atanabilecek. Başkan başmüşaviri, Başkan müşaviri ve müşavir kadrolarına, her biri kadro unvanının toplam sayısının yüzde 40’ı oranında devlet memuriyeti hakkındaki hükümlere göre açıktan veya naklen atama yapılabilecek.

Genel sekreter ya da genel sekreter yardımcısı olarak atanabilmek için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden veya YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve en az 12 yıl kamu ya da özel sektörde çalışmış olma şartı aranacak. Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olmak için söz konusu süre şartı aranmayacak.

PERSONEL SINAVLA ALINACAK
Memuriyette ilk defa idari teşkilat kadrolarında başlayacak olanlar, ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar arasından sınavla seçilecek. Bu şekilde atanacaklarda aranacak özel şartlar ve sınavlar ile atamaya ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık Divanı’nca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.

İdari teşkilatta toplam kadro sayısının yüzde 20’sini geçmemek üzere, sözleşmeli ve geçici personel de sınavla alınmak koşuluyla çalıştırılabilecek. Personel, Başkanlık tarafından uluslararası kuruluşlarda görevlendirilebilecek.

TBMM faaliyetleri ile ilgili Meclis Başkanı’na danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kurumların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, Başkan’ın görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli olarak 5 Başkan danışmanı çalıştırılabilecek.

Teklifte, Pasaport Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle, TBMM Genel Sekreteri de diplomatik pasaport alabilecek.

TBMM KİT, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu üyelikleri için bir yasama döneminde 2 seçim yapılacak. İlk seçilenlerin görev süresi 2, ikinci devre seçilenlerin görev süresi yasama dönemi sonuna kadar olacak.

Mevcut hükümlere göre her 3 komisyon için ikinci devre seçilenler 3 yıl görev yapabiliyor.

Teklifle, ”Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunu” yürürlükten kaldırılacak. Bunun yerine ”Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu” geçerli olacak. Bazı kanunlarda geçen ”TBMM Genel Sekreterliği” ibaresi de ”TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı” olarak değiştirilecek.

EMEKLİSİNİ DOLDURAN PERSONEL
TBMM Genel Sekreterliği kadrolarında görev yapmakta olanlardan, teklifin kanunlaşmasının ardından emekli aylığı bağlanmaya hak kazanmış olan ve bu tarihten itibaren 3 ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanlara, emekli ikramiyesi; yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlara yüzde 20, 3 yıldan çok 6 yıldan az kalanlara yüzde 30, 6 yıldan fazla kalmış olanlara yüzde 40 oranında fazla ödenecek. Bu şekilde emekli olanlardan boşalan toplam kadro sayısının yüzde 40’ı hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Genel Sekreterlikte geçici personel olarak görev yapmakta ve kanun yürürlüğe girdikten sonra emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlara iş sonu tazminatları ise emekliliğe hak kazanılan tarihi aşan süresi 10 yıl ve üstü olanlara yüzde 20, 5 ile 10 yıl arasında olanlara yüzde 30, 5 yıldan az olanlara yüzde 40 oranında fazla ödenecek.

Teklifle ayrıca norm kadro uygulamasına geçilecek. Sözleşmeli ve geçici statüde çalışan personel sayısı, norm kadro sayısına düşünceye kadar personel alımı yapılamayacak.

İdari teşkilatın iç denetimi, iç denetçiler tarafından yapılacak. İç denetçilerin hazırladığı denetim raporları, Genel Sekretere sunulacak.

GÜVENLİK TBMM’NİN EMRİNDE
TBMM güvenlik hizmetleri, idari teşkilat bünyesinde yer alan Güvenlik Müdürlüğü aracılığı ile yerine getirilecek. Başkanlığın sorumluluğuna tahsis edilmiş bina, tesis, eklenti ve arazinin emniyeti ve diğer kolluk hizmetleri Başkan’ın emrinde Güvenlik Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek. Güvenlik Müdürlüğü personelinin mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri Başkanlık Divanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Söz konusu düzenlemenin, 2015 yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Başkan’ın talebi üzerine TBMM’de düzenlenen resmi tören ve karşılamalar için Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığından yeteri kadar askeri personel temin edilecek. TBMM’de görev yaptığı sürece askeri personel Meclis Başkanı’nın emrinde görev yapacak.

DAİRE BAŞKANLIKLARI
TBMM Genel Sekreterliğine bağlı 6 daire başkanlığı kaldırılarak, 27 birim müdürlüğü oluşturulacak.

Teklifle, Yasama ve Denetim Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına bağlı olarak, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yasama Belgeleri Basım Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Milletvekili Hizmetleri Müdürlüğü ve Eğitim Müdürlüğü oluşturulacak.

Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı kaldırılacak ve söz konusu Başkanlık yönetimi altındaki birimler de Genel Sekreter Yardımcılığına bağlanacak. (AA)

You may also like...