TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nda değişiklik yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nda 4/C’lilerin 4/B’ye geçirilmesi ile ilgili değişiklik yapıldı.

18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nda değişiklik yapılarak 4/C’lilerin 4/B’ye geçirilmesi ile ilgili uyumlaştırma yapıldı.

Kanunun 26. Maddesi; “1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “ve (C)”, “ve geçici” ibareleri madde metninden çıkarılmış, aynı fıkrada yer alan “fıkralarına” ibaresi “fıkrasına” ve aynı fıkranın son cümlesinde yer alan “(C)” ibaresi “(B)” şeklinde değiştirilmiş, geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve (C)” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkrada yer alan “fıkralarına” ibaresi “fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.” şeklinde yer almıştır. (Özelleştirme.Net)

You may also like...