Taşeron işçilerin 4/C kapsamında alınmasını istemiyoruz

Taşeron İşçi Yasası daha çıkmadan tartışmanın odağı olmaya devam ediyor. Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Aslan, yapılacak olan düzenlemeyle taşeron işçilerin kamuda ‘özel sözleşmeli personel’ statüsüne alınmasına karşı olduklarını söyledi.

Yasanın çalışma ve kadro sistemi konusunda yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler içermesini istediklerini belirten Aslan; “Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın yasa ile ilgili daha önce açıkladığı ‘özel sözleşmeli personel’ statüsüne biz şiddetle karşı çıkıyoruz. Eğer hükümet bu yasayı şimdiki haliyle Meclis’e getirirse biz bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız. Bu tamamen işçi sendikalarına karşı ciddi bir tasfiye girişimidir. Yapılan bu çalışma işçilerin işe girerken, sendikalara üye olurken elde edecekleri hakların ortadan kaldırılmasına yönelik adaletsiz ve haksız bir düzenlemedir.” dedi.

Aslan, “Asıl iş, yardımcı iş ayırımı yapılmaksızın herkesin kamuda istihdam edilmesini destekliyoruz. İtiraz ettiğimiz tek konu kamuda istihdam edilecek işçilerin hangi sistemde istihdam edileceği noktasıdır. Hükümetin gündeminde olan özel sözleşmeli personel statüsünde, yani kamuya alınacak işçilerin 4/C kapsamında alınmasını istemiyoruz. Çünkü 4/C dediğimiz kanun ne 657’nin kapsamını ne de işçilerin kapsamını oluşturuyor. Hak-İş olarak baştan beri buna karşıyız. Biz bu yöntemin baştan sona kadar değiştirilmesini istiyoruz. taşeron işçiler hakkında yapılacak yeni çalışmalarda bizim taleplerimizin, isteklerimizin, itirazlarımızın dikkate alınmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Yasanın mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda sendikacılığın ve işçi haklarının büyük zarar göreceği uyarısında bulunan Aslan, Taşeron Yasası ile kamudaki işçilerin özel sözleşmeli personel konumunda olacağını, ancak bunun da sakıncaları bulunduğunu anlattı. Aslan, şu anda getirilmek istenen düzenlemenin sendikaların yıllardır yaptığı mücadeleyi ortadan kaldıran, sürdürülen toplu sözleşme sistemini yok eden bir düzenleme olduğunu kaydetti. (Zaman)

You may also like...