“Sözleşmelilere neden kadro verilmiyor?”

MHP Konya Milletvekili ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Kalaycı, basın çalışanlarının sorunlarını gündeme taşıdı.

Kalaycı, “Yapılan kanun değişikliği ile basın çalışanlarının hakları gasp edilmiştir. Bu hakkın derhal geri verilmesi gerekir” dedi

Daha yakın zamanda hem Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, hem de Çalışma Bakanı’nın basın çalışanlarının yıpranma payı haklarının iadesine dair umut veren açıklamalarda bulunduğunu belirten MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Bilindiği üzere yarım asırdır uygulanan basın çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı yani yıpranma payı haklarına, 2006 yılında çıkarılan 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde de yer verilmiş iken, 2008 yılında kabul edilen 5754 sayılı Kanunla basın çalışanlarının bu hakları gasp edilmiştir. Bu konuda MHP olarak önerge de vermemize rağmen, anılan Tasarıya alınmamıştır” dedi.

SÖZLEŞMELİLERE NEDEN KADRO VERİLMİYOR?

Başta belediyeler ve il özel idarelerinde olmak üzere sözleşmelilere kadro sözünü Başbakan Erdoğan’ın verdiğini belirten Kalaycı, “Başbakanın bu konuda bir televizyon kanalında ifadesi olduğunu, sözleşmelilere kadro çalışması yapıldığını açıklayan ve aylar önce ‘Önümüzdeki Bakanlar kurulunda bu durumu gündeme getirebiliriz’ diyen de Çalışma Bakanıdır. Bilindiği üzere, 12 Haziran 2011 seçimlerinden bir hafta önce çıkarılan 632 sayılı KHK ile sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması öngörülmüştür. Ancak, 200 bin civarında sözleşmeli memur kadrolarına atanırken, başta il özel idareleri ve belediyeler olmak üzere birçok kamu kuruluşundaki sözleşmeli personel ve 4/C mağdurları kadroya alınmamıştır. Sözleşmelilere verilen sözler maalesef göz ardı edilmektedir. Yine özellikle belediyelerde işçi statüsünde çalışan birçok teknik personel bulunmakta olup, onlar da mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedir” diye konuştu

GEÇİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN

Türkiye’de geçici ve mevsimlik işçilik adı altında da bir dram yaşandığını söyleyen Kalaycı, “Yüz binlerce işçi devletin asli ve sürekli işlerini yapmalarına rağmen, yılın belli dönemlerinde işten çıkarılmaktadır.2007 seçimleri arefesinde geçici işçilerin kadroya alınmasını öngören 5620 sayılı Kanunla yaklaşık 220 bin geçici işçiye kadro verilmiştir. Ancak başta şeker ve çay fabrikalarında olmak üzere yıllardır geçici veya mevsimlik işçi olarak çalışanlar kadroya alınmamıştır. Sayın Başbakan 5 yıl önce ‘geride kalan yaklaşık 20 bin geçici işçinin durumu bizleri üzmüştür’ Bu geçici işçi kardeşlerimizin sorununu çözmek inşallah yine bizlere nasip olur’ demişti. Ancak bugüne kadar bu durum düzeltilmemiş, mağduriyet devam etmektedir. Öte yandan muhtarlara özlük haklarının iyileştirileceği konusunda söz vermeyen bakan neredeyse kalmamıştır. Hatta muhtarlara önemli haklar getirilmekte olduğunu dile getiren Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın ‘Ben de emekli olursam herhalde bir köyde muhtarlığa aday olabilirim’ şeklindeki açıklaması üzerinden aylar geçmiş, yıllardır verilen sözler tutulmamış ve muhtarlarımız hep aldatılmıştır” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİKTE YAŞI BEKLEYENLERİN SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Emeklilikte yaşa takılanların da haklarını aradığını, mağduriyetlerinin giderilmesini sağlayacak düzenlemeler istediğini söyleyen Kalaycı, “İşe başladıkları tarihte yürürlükte olan mevzuata göre gerekli prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayan emeklilik için yaşı bekleyen vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri giderecek bir düzenleme mutlaka yapılmalıdır. Meclisteki tüm siyasi partiler olarak bu soruna bir çözüm bulabiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu sorunların çözüme kavuşturulması için gerekli desteği ve katkıyı vermeye hazırız. Zaten verdiğimiz kanun teklifleri Komisyonlarda beklemektedir” dedi. (Merhaba Haber)

You may also like...