Sözleşmeliler adına Başbakan’a mektup

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nce Türkiye genelinde başlatılan 4/C li personelin kadroya alınmasıyla ilgili dilekçe kampanyası çerçevesince Afyonkarahisar Şubesi ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı basın açıklamasının ardından toplanan dilekçeler, PTT aracılığı ile Başbakan Erdoğan’a gönderildi.

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Erol Özsoy önderliğinde ilimizde faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımı ile 4/C statüsünde çalışan sözleşmeli personellerin haklarının verilmesi konusunda başlatılan imza kampanyası sonrası evraklar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılmak üzere PTT aracılığıyla gönderildi.

Ülke genelinde 4/C statüsünde çalıştırılan personellerin haklarının verilmesi için kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla PTT önünde toplanan sivil toplum örgütleri adına konuşan Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Erol Özsoy, 47C statüsünde çalışan personellerin haklarının aranması konusunda onlara destek vermek amacıyla burada toplandık” dedi. Özelleştirme. Net Genel Koordinatörü Sülayman Üstün’ün de 4/C statüsündeki personelleri temsil ettiği etkinlikte Özsoy, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılmak üzere hazırlanan mektubun içeriğini de paylaştı.

Mektupta şu sözlere yer verildi; “Kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim hiç şüphesiz ki; 657 sayılı Kanunun 4-C maddesi uyarınca çalıştırılan biz geçici personellerdir. Bu kapsamda çalışmakta olan bizlerin yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi haklarımız bulunmazken; maaşlarımız da son derece düşüktür.

Bununla birlikte 2010 yılında gerçekleştirilen toplu görüşmelerde aile yardımının tüm sözleşmeli personele ödenmesi konusu karar altına alınmış olup, 2011 Genel Seçimleri öncesinde de Devlet Personel Başkanlığından sorumlu bakan olan Sayın Hayati Yazıcı, 19 Nisan 2011’de bir sendika ziyareti sırasında “4-C’li personele aile yardımı ve çocuk yardımı ödenmesi için Bakanlar Kurulu Kararı hazırlandığını” açıklamıştır. Bu açıklamanın üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hala aile yardımı ödeneği için Bakanlar Kurulu Kararı çıkmamıştır. Yıl başında yapılan mevzuat değişikliği ile birlikte tüm sözleşmeli kamu personelinin aile yardımı ödeneği alması sağlanmışken yalnızca biz 4-C’li personelin bu ödenekten mahrum bırakılması, eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum arz etmektedir. Anayasamızın eşitlik ilkesinin bir gereği olarak, ayrım yapılmaksızın tüm kamu personeli arasında hakkaniyete uygun bir yapı oluşturulması, sosyal devlet ilkesinin aileyi ve çocukları koruma mantığının, istisnasız tüm çalışanlarımıza uygulanması, Sayın Hayati Yazıcı’nın 5 ay önce verdiği aile yardım ödeneği sözünün hayata geçirilmesini beklemekteyim.

Haziran 2011’de kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin kadroya geçirilmesi sağlanmışken, biz 4-C’li personelin kapsam dışında tutulması, kamuda sözleşmeli olarak çalışan, kamu görevlileri sendikalarına üye olma hakkı bulunan ve dolayısıyla kamu görevlisi olarak kabul edilmesi gereken bizlerin bir kez daha mağdur edilmesine neden olmuştur. Bu bakımdan Anayasanın eşitlik ilkesi adına biz 4-C’li personelin de kadroya geçirilmesi gerekmektedir.

Şahsım ve 657 sayılı Kanunun 4-C maddesi uyarınca geçici olarak çalıştırılan on binlerce personel ve ailelerimiz, yapılacak düzenleme ve çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararı ile sorunlarımızın çözüme kavuşturulmasını umutla beklemekteyiz. Hükümetimizin Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetki süresi 3 Kasım 2011 tarihinde dolacağından, 4-C’li çalışanların sorunlarını tam anlamıyla çözebilecek bir kararname hazırlanması için zaman azalmaktadır. Sorunlarımızın çözümü, göstereceğiniz iyi niyet ve verilen sözlerin yerine getirilmesi konusundaki iradenize bağlıdır.” (Gazete 3)

You may also like...