Sözleşmeli statüye geçirilen geçici personelde neler değişecek?

Halen başta özelleştirme sonucu lağvedilen Tekel işçileri olmak üzere özelleştirme sonucu işsiz kalan kamu işçisi personel emeklilik hakkını kazanıncaya kadar 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam ediliyor.

Özelleştirme nedeni dışında TÜİK, TBMM, YSK ve Üniversitelerde de ayrıca geçici personel çalıştırılıyor.

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ile kamudaki taşeron işçilerinin sürekli işçi kadrolarına atanması uygulaması ile birlikte yine kamuda 657/4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsüne tabi çalışanların 657/4/B kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri de mümkün kılınıyor.

Bu arada 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel uygulaması da sona erdiriliyor.

Başvuru Şartı Yok

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmî süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar (TÜİK’te çalıştırılanlar gibi) hariç olmak üzere;

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, 657/4/B kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına 24.12.2017 tarihinden itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilecekler.

4 Aralık 2017 tarihinde askerlik görevinde veya doğum izninde olanlar için 90 günlük süre yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak. Yani başvuru ve sınav uygulaması bulunmuyor.

Geçişte Tazminat Yok

Bu şekilde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınacak.

Bu pozisyonlar sadece bu geçiş için kullanılacak olup sonradan herhangi bir şekilde boşalmaları halinde iptal olmuş sayılacak. Elbette doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonları bu iptalden muaf olacak.

Geçici personel pozisyonlarında çalışmakta iken 4 Aralık 2017 tarihinde askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar için de geçiş hakkı söz konusu olacak.

4 Aralık 2017 tarihinden önce geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da geçiş hükümleri uygulanacak. Bunlar için de 90 günlük süre geçici personel olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlamış sayılacak.

Bu İstihdam da Emeklilikle Sınırlı

Özelleştirme nedeniyle geçici personel yapılanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurulularından yaşlılık veya malûllük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyecek.

Zaten özelleştirme nedeniyle kamu işçisi iken geçici personel statüsüne geçirilenlerin en önemli şikâyet konusu emekliliğe hak kazanıldığında işten çıkarılma konusuydu. Bu durumda bahse konu sıkıntı geçişe rağmen devam edecek.

Yani bu istihdam şeklinin adı artık geçici değil ama nitelikçe yine geçici olacak.

Önceki mevzuata göre 657/4/c kapsamında geçici personel statüsünde istihdam hakkı bulunan personelin de 657/4/B’li sözleşmeli personel statüsünde istihdam hakkından yararlanma hakkı bulunuyor.

Geçiş Unvanları

Düzenleme kapsamında geçici personel tahsis edildiği teşkilat ve birimde geçici personel olarak yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam edecek şekilde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecek. İlköğretim mezunu geçici personelin destek personeli olarak odacı ve bekçi gibi kadrolarda çalıştırılması, lise ve daha yüksek eğitimli geçici personelin ise büro personeli olarak çalıştırılması bekleniyor.

Ücretler Artmış Olacak

Halen geçici personel öğrenim düzeyine göre ücret alıyordu.

Örneğin halen ilköğretim mezunu iki çocuklu ve eşi ev hanımı bir geçici personel 2.216,61 TL; lise mezunu, iki çocuklu ve eşi ev hanımı bir geçici personel 2.365,21 TL; üniversite mezunu, iki çocuklu ve eşi ev hanımı bir başka geçici personel de 2.511,95 TL net ücret alırken,

5-10 yıl arası hizmete sahip büro personeli görevi yürüten lise mezunu, evli iki çocuklu ve eşi ev hanımı bir sözleşmeli personel 2.784,80 TL; 5-10 yıl arası hizmete sahip büro personeli görevi yürüten üniversite mezunu, evli eşi ev hanımı ve iki çocuklu bir sözleşmeli personel de 2.840,55 TL net ücret alıyor.

0-5 yıllık destek personeli olarak görev yapan (evli, eşi ev hanımı ve iki çocuklu) bir sözleşmeli personel ise 2.665,28 TL net ücret alıyor.

Geçişte Çifte Ücret Olacak

Geçici personel ücretini çalıştıktan sonra alırken, sözleşmeli personel ücretini çalışmadan önce peşin aldığından statüsü değiştirilen personelin statüsünün değiştirildiği ayda hem çalıştığı ayın geçici personel ücreti ile çalışacağı ayın sözleşmeli personel ücretinin ödenmesi gerekiyor.

İzin Hakları

Yıllık izin hakkı bakımından geçici personelde her çalışılan aybaşına iki gün yıllık izin hakkı vardır. Sözleşmeli personelde ise kamu kurumlarında 10 yıllık hizmeti doldurmuş olanlarda 30 gün izin hakkı olduğundan yıllık izin hakkı bakımından daha avantajlı bir pozisyon elde edilmiş olunacak.

Tablodan görüleceği üzere mazerete istinaden izin hakları bakımından ise geçici personel statüsüne göre sözleşmeli personel statüsüne geçişte hak kaybı yaşanmış olacak.

Örneğin geçici personelin kayınpederi ve kayınvalidesinin ölümü halinde 7’şer gün ücretli ölüm izni, %70 engelli çocuğu olan geçici personel için yılda 10 gün, yine bir defaya mahsus ayrıca 10 günlük bir mazeret izni daha söz konusu iken bu hakların hiçbiri 657/4/B’li sözleşmeli personel için söz konusu bulunmuyor. (Şevket TEZEL)

You may also like...