Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için 30 Bin dilekçe başbakanlığa gönderildi

Türkiye Kamu-Sen sözleşmeli çalışan personellerin 4/B’den 4/A kadrosuna geçmesi için 30 bini aşkın imzayı Başbakanlığa gönderdi. kamuda adaleti sağlamanın tek yolunun güvencesiz personeli kadroya almak olduğu yinelendi.

Türkiye Kamu-Sen sözleşmeli çalışan personellerin 4/B’den 4/A kadrosuna geçmesi için 30 bini aşkın imzayı Başbakanlığa gönderdi. kamuda adaleti sağlamanın tek yolunun güvencesiz personeli kadroya almak olduğu yinelendi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile beraberinde bağlı sendika genel başkanları ve genel merkez yöneticileri 30 binden fazla dilekçeyi Başbakanlığa gönderdi. Sözleşmeli personellerin kadroya alınması için talepler yinelendi.

Genel Başkan Önder Kahveci yaptığı açıklamada kamuda adaleti sağlamanın tek yolunun güvencesiz personeli kadroya geçirmek olduğu belirtildi. Kamuda çalışan personellerin yaşadığı sıkıntıların her geçen gün katlanarak arttığını belirten Genel Başkan, kamuda aynı işi yapan personellerin farklı statülerde çalıştırılmasının yanlışlığı dile getirildi.

Kamuda çalışan idarecisi işvereni, görevi, yaptığı işi aynı olmasına rağmen emeklilik hakları, maaşları, izinleri, bağlı oldukları kanunun farklı olduğu belirtildi.

Kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/A kadrolu ve 4/B sözleşmeli istihdam maddeleri uyarınca, 5393 sayılı gibi farklı mevzuatlara tabi olarak; sözleşmeli, idari hizmet sözleşmesi, kamu dışı sağlık personeli, vekil gibi adlar altında uygulanan çeşitli istihdam modelleri, çok başlı ve karmaşık bir yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Daha önce seçim öncesi kaldırılan sözleşmeli sistem tekrar geldi! Her ne kadar 2011 ve 2013 yıllarında sözleşmeli personel kadroya geçirilmiş olsa da sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmadığından sözleşmeli kamu personeli alımı devam etmiştir.

Güvencesiz sözleşmeli statüde çalışan personel sayısı 100’leri aştı! Kamuda görevleri ve nitelikleri aynı olmasına rağmen statüleri farklı olduğu için ücret adaletinin yara aldığı, sosyal eşitliğin bozulduğu, ailelerin darmadağın olduğu bir durum yaratmaktadır.

Kamuda istikrarı ve adaleti sağlamanın tek yolunun çok başlı yapıyı sonlandırarak güvencesiz olarak çalışan tüm personeli kadroya geçirmek olduğu yinelendi. Kamuda çalışan 100 binlerce sözleşmeli personelle birlikte sorunların daha da büyüyeceği açıklandı.

You may also like...