Sözleşmeli Personelin Kadro İsteği

Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Birliği (Toç-Bir-Sen) Van Şube Başkanı Fevzi Altuner, kamuda 4/A, 4/B ve 4/C sınıfları şeklinde bir ayrımın olmasını istemediklerini ifade etti.

Ortaklar İş Merkezi’nde bulunan dernek binasında bir basın toplantısı düzenleyen Toç-Bir-Sen Van Şube Başkanı Fevzi Altuner, 4 Haziran 2011 tarihinde yayınlanan 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A ve 4924 Sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personel grubundan 200 binin üzerinde çalışanın 4/A statüsünde kadroya alındığını hatırlatarak, “Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki sözleşmeli personel sadece 657 4/A ve 4924 Sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen çalışanlardan ibaret değildir. Belediyeler, il özel idareleri ile iş kolumuza bağlı et balık kurumu ile tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu gibi kurum ve kuruluşlarda görev yapan yaklaşık 110 bin civarında sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için de bir an önce gerekli yasal düzenlemelerin yapılaması büyük önem arz etmektedir. Bu konunun yetkililer tarafından oluşacak yeni meclis gündemine acilen alınmasını ve bir an önce mevzuatına kavuşturularak çözülmesini son derece önemsiyoruz” dedi.

Kamuda 4/A, 4/B ve 4/C sınıfları şeklinde bir ayrımın olmasını istemediklerini de ifade eden Altuner, sözleşmelilerin tamamının kadroya geçirilmesini, herkese yoksulluk sınırı üzerinde ücret ödemesini ve sınıflar arasındaki farkların ortadan kaldırılmasını talep ettiklerini kaydetti. Altuner, “Yapılacak böyle bir düzenleme anayasada ifade edilen ‘Sosyal Devlet’ anlayışının da aslında bir gereğidir” şeklinde konuştu.

Altuner’in düzenlediği basın açıklamasına Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (Memur-Sen) bağlı bazı şube başkanları da katılarak destek verdi.

You may also like...