Sözleşmeli Personel Vergiden muaf

2010 toplu görüşme kazanımlarının bir bölümü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Memur-sen’e bağlı Sağlık-Sen’den yapılan açıklamada “Torba Yasa içinde yer alan hizmet sözleşmelerinden damga vergisinin kaldırılması ile sözleşmeli personele aile yardımı ve sendikalı kamu çalışanına üç ayda bir toplu görüşme primi ödenmesi hakkındaki düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. ” denildi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAMGA VERGİSİ ÖDEMEYECEK

Torba Kanunda yer alan sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden muaf tutulması hükmü TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Söz konusu yasa hükmü, Cumhurbaşkanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmeli personelin her yıl imzaladığı hizmet sözleşmesi nedeniyle ödemek zorunda kaldığı yaklaşık 150 TL cebinde kalacak. Bu yıl içerisinde sözleşmeli personel tarafından ödenen damga vergileri ise geriye dönük olarak ödenecek. Yasanın Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan dilekçe örneğinin kurumlara verilmesi ile bu yıl için ödenen damga vergileri de geri alınabilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI

Sendikamızın 2010 toplu görüşme kazanımı olan eşi çalışmayan sözleşmeli personele aile yardımı ile ilgili düzenleme de TBMM’de kabul edildi. Sözleşmeli Personel, kadrolu memurların yararlandığı ve bugün itibariyle 113 TL olan aile yardımı hakkından yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yararlanmaya başlayacak.

SENDİKALI KAMU ÇALIŞANINA ÜÇ AYDA BİR 45 TL TOPLU SÖZLEŞME PRİMİ

TBMM’de kabul edilen bir diğer toplu görüşme kazanımı ise sendikalı kamu çalışanına üç ayda bir ödenecek 45 TL’lik toplu sözleşme primi. Sendikalı kamu çalışanları, yasanın Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte 15 Nisan 2011 tarihinde maaşlarına ek olarak 45 TL alacak.

You may also like...