Sözleşmeli personel için miting

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili İsmail Koncuk, sözleşmeli personelin çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla, 16 Nisan’da Ankara’da Abdi İpekçi Parkı’nda düzenlenecek mitingte olacaklarını bildirdi.

Konfederasyon ayrıca, sözleşmeli personelin özlük haklarının düzeltilmesi istemiyle Başbakanlık ve Devlet Personel Başkanlığına (DPB) başvurdu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili İsmail Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, sözleşmeli statüde 4/B kapsamında çalışanların, iş güvencesinin ve her türlü hakkının kadrolu personel ile aynı olması gerektiğinin, artık kadrolu olmalarının kaçınılmaz olduğu gerçeğinin kamuoyundan gizlendiğini ifade etti.

”Torba Kanun” ile devlet memurları hakkında çeşitli düzenlemeler yapılırken 657 sayılı yasanın 4/B ve 4/C statüsünde yer alan personelin haklarının geride bırakıldığını belirten Koncuk, ”Konuyla ilgili yaptığımız araştırmada, sözleşmeliyi kölelikten kurtaracak düzenlemeler yapılmadığı gibi, uluslararası sözleşmelerin de hiçe sayıldığı ortaya çıkmaktadır. Aynı kurumda farklı statüde çalışanlara sağlanan haklar 4/B’li ve 4/C’liler için yok sayılmaktadır” dedi. Koncuk, ayrı statülerde çalışanların hakları açısından ortaya çıkan farklıları şöyle sıraladı:

”-Kadrolu hamile personel gece vardiyasından muaf tutulurken, sözleşmeli hamile personel gece vardiyasıyla ilgili düzenlemeden mahrum kalıyor. Yani, sözleşmeli olarak görev yapan kadın personel gece nöbetine de vardiyasına da katılmak zorunda.

-Memura eşinin doğum yapması halinde 10 gün babalık izni verilirken, bu süre 4/B kapsamındaki personel için 2 gündür. Bu süre 4/C kapsamındaki personel için 3 gündür.

-Memurun kendisinin veya çocuklarının evlenmesi halinde 7 gün izin verilirken, bu süre sözleşmeli personel için 3 günlük mazeret izni olarak düzenlenmiştir.

-Sözleşmeli personelin birinci derece yakınlarının ölümü halinde sadece 3 gün izin veriliyor. Ayrıca kaynana, kaynata, baldız, kayınbirader vefat ederse sözleşmeliye resmi izin yok.

-Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilmesi düzenlenmiştir. Sözleşmeli personel için bu süre 1,5 saattir.

-Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilir hükmüne yer verilmiştir. Sözleşmelilerde bu süre sadece 30 gündür.

-Kadrolu personelin yakınları ağır hastalık geçirdiğinde refakat hakkı varken, sözleşmeli personelin böyle bir hakkı bulunmuyor.”
Sözleşmeli personelin özlük haklarının düzeltilmesi istemiyle Başbakanlık ve DPB’ye başvurduklarını bildiren Koncuk, ”16 Nisan’da sözleşmeli personelin güvensiz ve kuralsız iş yaşamını protesto etmek ve gerçekleri haykırmak için Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda olacağız. Düzenlenecek miting ile sözleşmeli köleliğin hesabını soracağız” dedi. (AA)

You may also like...