Soyunma Eylemi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi gereğince çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında Geçici Personel olarak çalışanlar Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda soyunma eylemi gerçekleştirdi.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

You may also like...