Sendikalardan ortak basın açıklaması

ANKARA’da Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN), Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (TÜM SAĞLIK-SEN), Adalet Sendikası ve Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) ile Anadolu Eğitim Sendikası genel başkanları ortak basın açıklaması yaptı.

Kamu çalışanlarının hak ve adalet talebini dile getirmek için bir araya geldiklerini belirten TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, açıklamasında şunları kaydetti: “Kamu çalışanlarının gönlünden geçenleri görünür kılmak için buradayız. Kamu çalışanlarının ortak sorunlarının çözümü için bir araya gelebiliriz. Yıllık zam oranlarını protesto eden Demirel Elektrik yıllık zam oranının yüzde 31, gıda yıllık zam oranının yüzde 30, doğalgaz yıllık zam oranının yüzde 28’dir. Memur maaş zam oranlarının ise, yüzde 19,03 olduğunu açıkladı. ‘Güleriz ağlanacak halimize’ ve memurlar, 2018 Ocak ayına göre 2019 Ocak ayında tam 750 TL eksik ücret alıyor.”

SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun, 3600 ek göstergenin belirli meslek guruplarına değil, kamu çalışanlarının tümüne ve eğitim durumlarına göre verilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi: “Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın (YHS) kaldırılması ve YHS sınıfında görev yapan kamu çalışanlarının öğrenimlerine uygun kadrolara atanması gerekiyor. 4/B kadrosunda görev yapan kamu çalışanlarının 4/A kadrosuna geçirilmesi, engelli personellerin çalışma hayatında yaşadığı engellerin kaldırılması. Kamu çalışanlarından kesilen gelir vergisi uygulamasının sona ermesi, memur maaş enflasyon farkı zam oranlarının 6 aylık dilimler halinde değil, aylık verilmesi gerekmektedir. Kadın kamu çalışanlarının 25 yıl, erkek kamu çalışanlarının 30 yıl çalıştığında yaş şartı aranmadan emekli olmasını istiyoruz. Emeklilerimize ödenen ‘Bayram İkramiyesi’nin kamu çalışanlarının tümüne verilmesi ve fiilen görev yapan kamu çalışanlarına görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarından sonra yapılan ‘Sözlü Sınav’ uygulamasının sona ermesi savunuyoruz. Ayrıca kamuda görev yapan tüm kadroların görev tanımlarının yazılı hale gelmesi gerekmektedir.”

Sağlık Bakanlığı’nda atama ve görevlendirmelerde ehliyet ve liyakate önem verilmesi gerektiğini belirten TÜM SAĞLIK-SEN Genel Başkanı Okay Erözgün, şunları söyledi: “Sağlık çalışanları 24 saat esaslı olarak tüm imkânlarıyla halka hizmet etmek için uğraşmaktadırlar. Hak ettikleri özlük ve sosyal haklarının acilen verilmesi gerekmektedir. Ek ödemeler emekliliğe yansıtılarak, tek maaş modeline geçilmelidir. Çalışanların her yıl ümitle beklediği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli olarak yapılmalıdır.”

Sahim-Sen Genel Başkanı Özlem Akarken de, “Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda geçerli Döner Sermaye Yönetmeliği miadını doldurmuştur. Adil ve eşitlik ilkelerine uygun olarak yenilenmeli ve kapatılan asker hastanelerinin devrolan personellerinin özlük hakları korunmalıdır. Çalışma ortamlarının, araç ve gereçlerin engellilerin kullanımına uygun erişilebilir hale getirilmesi gerekiyor. Engelli çalışanının engeline ve mezuniyetine uygun iş verilmesi ve engelli yardımcı hizmetler kadrosunun genel idari hizmetlere geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Öncelikle Adalet Hizmetleri Sınıfı’nın kurulması gerektiğini savunan ADALET-SEN Genel Başkanı Niyaz Dülger ise, “Bizler her daim vatanımız, milletimiz ve devletimizin bekası uğruna her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Bu fedakârlığın da kesinlikle bir karşılığını beklemedik, lakin ziyadesiyle hak ettiğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesinden devletimizin bizleri mahrum bırakmasını da doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Alper Öğretici de, “Öğretmenin ücretlisi, sözleşmelisi, kısmi zamanlısı olmaz. Öğretmen istihdamında uygulanan farklı istihdam şekillerinden bir an önce vazgeçilmelidir” dedi.

You may also like...