Seçim öncesinde verdiğiniz sözü ne zaman yerine getireceksiniz?

4/c’li çalışanların özlük hakları, 4/c’li personelin imza yetkisi, 4/c’li personelin görevde yükselmesi, 4/c’li personelin kıdemleri, 4/c’li personelin maaşlarındaki azlık 15 Aralık 2016 günü İstanbul Milletvekili Didem Engin tarafından TBMM’de Maliye Bakanına sorulmuştur.

İstanbul Milletvekili Didem Engin; “Sayın Bakan, sorum 4/C statüsündeki çalışanlarımız ve üniversiteli işçilerimizle ilgili.

Geçtiğimiz yıllarda özelleştirmeler sonrasında kamuya 4/C’li statüsünde geçirilen çalışanlar bütün kazanılmış özlük haklarından mahrum bırakılmıştı ve mağduriyetleri hâlâ devam ediyor. Unvanlarını kullanamıyorlar, imza yetkileri yok; görevde yükselme, derece, kıdem gibi haklardan yoksun olarak aynı işi yapan kadrolu çalışanlara göre daha düşük maaş alarak çalışmak mecburiyetinde bırakılıyorlar.

2015 yılı Ağustos ayında Hükûmet kamu görevlilerinin 2016-2017 yıllarını kapsayan üçüncü dönem toplu sözleşmesini imzalamıştı ve bu sözleşmede hem üniversiteli işçilerin hem de 4/C’li çalışanların mağduriyetini giderme sözünü vermişti. Toplu sözleşmenin üzerinden bir buçuk yıl geçti ve hâlâ bu konuda somut bir adım atmadınız. Seçim öncesinde verdiğiniz sözü ne zaman yerine getireceksiniz? “ şeklindeki sorusuna;

Maliye Bakanı Naci Ağbal; “Sayın Engin’in özelleştirme kapsamında 4/C statüsünde çalışan arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirmesi oldu. Öncelikle şunu ifade edeyim ki: Özelleştirme uygulamaları neticesinde Devlet Personel Başkanlığı emrini alan ve kamu kurumlarında görevlendirilen bu arkadaşlarımızla ilgili olmak üzere önemli iyileştirmelerin yapıldığı da bir gerçek. Özellikle bu arkadaşlarımızın hem kamu kurumlarında geçici personel olarak istihdamlarına imkân sağlandı hem de önce on ay olan çalışma süresi 2010 yılında on bir aya, 2012 yılında ise on bir ay yirmi sekiz güne çıkarıldı. Yine sonraki yıllarda sürekli bir şekilde özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı, bunu da ifade etmekte fayda var.

2004-2016 Aralık döneminde geçici personelin maaşlarında kümülatif olarak yüzde 336 ila yüzde 388 arasında değişen oranlarda artışlar sağlandı. Bu dönemde gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 152 olduğu dikkate alınırsa gerçekten bu personelimizin özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını da görmek mümkün olacaktır.” şeklinde açıklama yapmıştır. (Kamu Ajans)

You may also like...