“Santralleri satmıyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, EÜAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren santralleri satmadıklarını işletme hakkını devrettiklerini bildirdi.

Yıldız, yine EÜAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 22 adet HES santralinin özelleştirme çalışmaları dışında tutulduğunu söyledi.

-Yıldız, “EÜAŞ bünyesinde bulunan elektrik üretim santrallerinin özelleştirilmesi işleri Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülmekte olup EÜAŞ’ne ait yaklaşık 16 bin MW kurulu güce tekabül eden özelleştirme konu üretim tesislerinin özelleştirme çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız EÜAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren santralleri satmadıklarını işletme hakkını devrettiklerini bildirdi. Yıldız yine EÜAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 22 adet HES santralinin özelleştirme çalışmaları dışında tutulduğunu söyledi. Yıldız “EÜAŞ bünyesinde bulunan elektrik üretim santrallerinin özelleştirilmesi işleri Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülmekte olup EÜAŞ’ne ait yaklaşık 16 bin MW kurulu güce tekabül eden özelleştirme konu üretim tesislerinin özelleştirme çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın Elektrik Üretim A.Ş’ne bağlı santrallerin özelleştirilmesine ilişkin soru önergesini yanıtladı. Işık önergesinde “AKP hükümetleri döneminde kamunun elindeki elektrik dağıtım şirketlerinin IMF ve AB direktifleri doğrultusunda satılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra Türk milletinin yıllardır ödediği vergilerle inşa edilen ve milli servet olan dev termik ve hidroelektrik santrallere geldiği”ni belirterek Bakan Yıldız’a özelleştirme sürecinin hangi aşamada olduğu sorusunu yöneltti. Bakan Yıldız ise kamunun elindeki elektrik dağıtım ve üretim şirketlerinin satıldığı hususuna katılmadığını belirterek “Yapılan işlem satılma değil belirlenen süreler için işletme hakkı devri olup, varlıklar kamu mülkiyetinde kalmaya devam etmektedir” dedi.

-“16 BİN MW KURULU GÜÇ ÖZELLEŞTİRİLECEK”-

Sektör reformu ve özelleştirme konusunda yol haritası olan “Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi’nin 17 Mart 2004 tarihinde açıklandığını ve belgenin günün koşullarına uygun olarak revize edildiğini kaydeden Bakan Yıldız yine Yüksek Planlama Kurulu’nun 2009 yılında “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’ni yayınladığını hatırlattı. Her iki belgenin enerji sektörünü kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere yönlendirdiğini bu kapsamda gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmakta olduğunu ifade eden Bakan Yıldız, santrallerin özelleştirilmesini şöyle savundu:

“Özelleştirme ile ekonomide rekabetin önünü açmak, verimliliği artırmak, maliyetlerde etkinliği sağlamak ve hizmetlerin kalitesini yükseltmek hedeflenmektedir. EÜAŞ bünyesinde bulunan elektrik üretim santrallerinin özelleştirilmesi işleri Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülmekte olup EÜAŞ’ne ait yaklaşık 16 bin MW kurulu güce tekabül eden özelleştirmeye konu üretim tesislerinin özelleştirme çalışmaları devam etmektedir. Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üretim özelleştirmeleri ile ilgili stratejiler tespit edilmekte ve belirlenen takvim çerçevesinde uygulamaya konulmaktadır.”

-22 HES ÖZELLEŞTİRİLMEYECEK-

Bakan Yıldız EÜAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 22 HES santralinin özelleştirme kapsamı dışında tutulduğunu kaydetti. Yıldız 22 HES Santrali’ni ise “Atatürk HES, Karakaya HES, Keban HES, Berke HES, Borçka HES, Sır HES, Obruk HES, Batman HES, Muratlı HES, Dicle HES, Torul HES, Kralkızı HES, Seyhan 1 HES, Kadıncık 2 HES, Manavgat HES, Karacaören 2 HES, Şanlıurfa HES, Kepez 1 HES, Seyhan 2 HES, Yüreğir HES, Kepez 2 HES” olarak sıraladı. Özelleştirme kapsamı dışında bırakılıp başka bir kamu kurumuna devri düşünülen birim bulunmadığını söyleyen Bakan Yıldız, EÜAŞ’ın Teknik Kontrol Laboratuar İşletme Müdürlükleri’nin de özelleştirme kapsamı dışında olduğunu söyledi.

-“PERSONEL POLİTİKASINA SİYASİ MÜDAHALE YOK”-

Bakan Yıldız enerji üretim santralleri işletmelerinde son döneminde personel politikalarında siyasi müdahalelerin ön planda olduğu iddiaları konusunda ise “Siyasi müdahale ve mülahaza iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan personel işlemleri yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmakta olup herhangi bir ayrımcılık yapılması söz konusu değildir” dedi. Yıldız EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında Görevde Yükselme Sınavı açılmak suretiyle vekaleten veya görevlendirme şeklinde yürütülen kadrolara gerekli atamaların yapıldığını söyledi. Yıldız, Işık’ın “personel işlemlerinden dolayı bakanlığınız ya da anılan kurum aleyhine yargı makamları nezdinde açılan herhangi bir dava var mıdır?” sorusuna ise “Soruşturma izni verilen 3 personelin dava süreci ve yine 2 personel tarafından idare mahkemesi nezdinde açılan davalar devam etmektedir. Soruşturma izni verilmemesi kararına karşı şikayetçiler tarafından Bakanlığımız aleyhine idari yargıda açılan davalar ise reddedilmiştir. Ayrıca, tayip, terfi, lojman tahsisi gibi uygulamalarda sendika ayrımı gözetilerek işlem yapıldığı gerekçesiyle EÜAŞ Genel Müdürlüğü aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır” karşılığını verdi. Yıldız EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 2006 ve 2008 yıllarında olmak üzere son 9 yıl içinde iki kez görevde yükselme sınavı açıldığını ve bu sınavlar sonucunda idari kadrolara (şef ve üstü) 297 personelin atamasının gerçekleştirildiğini kaydetti. Yıldız sınava tabi olmayan kadrolara ise mevzuata uygun olarak toplam 101 atama yapıldığını söyledi. (ANKA)

You may also like...