ŞANDIR’dan kadro için kanun teklifi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışanların, halen görev yapmakta oldukları kurumların memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına verildi.

Kanun Teklifi ile, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışan geçici personelin, yazılı başvuruda bulunmaları halinde çalışmakta oldukları kurumlardaki 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamındaki memur kadrolarına geçirilmesi öngörülüyor.

MHP Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR tarafından verilen Kanun Teklifinin gerekçesinde “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendinde nitelikleri sayılan kamu çalışanlarının anayasal ve yasal düzenlemelerden kanunun ruhuna ve lafzına uygun olarak yararlandırılmadıkları, yürütme organınca yapılan iyileştirmelerin bu amacı sağama noktasında henüz yeterli olmadığı görülmektedir.” denildi.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışan bir yükseköğrenim mezununun 2012 yılı itibari ile ortalama 1.078,59 TL, lise ve dengi okul mezununun 983,89 TL, ilköğretim mezununun 888,00 TL net maaş aldığına; bu personelin aile, çocuk yardımı, fazla çalışma, üretimi teşvik primi, ek ödeme gibi mali ve sosyal haklarda yararlandırılmadıklarına ilişkin bilgilere de yer verilen gerekçede, bu durumun iç hukuk kuralı olarak benimsenen “eşit işe eşit ücret” ilkesine açıkça aykırı olduğu da belirtildi.

Gerekçede ayrıca, 4 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilen 187.549 ve 4954 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen 10.758 olmak üzere toplam 198.307 sözleşmeli personelin memur kadrolarına atandığı halde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ( C) fıkrası kapsamında çalışan personelin kapsam dışında tutularak bir kez daha mağdur edildiği ifade edildi.

TBMM Başkanlığına verilen Kanun Teklifi metni

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

“MADDE 1- 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) Geçici personel fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

657 Sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışanların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yazılı olarak başvurması halinde 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında halen görev yaptığı kuruma kadrolu personel olarak ataması yapılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (Memurlar.Biz)

You may also like...

 • diyarbakırlı-4c–li

  Sayın ŞANDIR;a teşekkür eder ALLAH ondan razı olsun

 • Manisalı 47c li

  Sayın Şandıra teşekkür ederiz demekki bizleri unutmayanlarda var bizlerin varlığını unutanlar utansın seçim geldiği zaman ancak bizleri hatırlarlar kendi çıkar ve menfaatleri oluyorda onun için sekiz yıldır kadro verilmedi bundan sonrada zaten kabul olmayacak duaya boşuna amin demeninde bir anlamı yok.

 • EBUBEKİR ÇOLAK

  sayın şandır öncelikle bu sag duyunuza teşekür ederim allah razı olsun ama bunu yapaçak bir yönetenim yok hepsi yalan dolan kandırmaça eşit işe eşit üçretmiş vallahide yalan billahide yalan.
  ORUÇ TUTMAYAN ANLAMAZ.
  TOK AÇIN HALİNDEN BİLMEZ.

 • mehmet AGIOGLU

  SAYIN ŞANDIRA TEŞEKKÜRLER BİZLERİ MAGDUR EDENLERİ MEVLAMA HAVEL EDİYORUZ KİLİS TEN HOROZ MEMET SELAMLAR.

 • Trabzon 657-4/c Personeli

  Sayın ŞANDIR Beye çok teşekkür ederiz. Umarım bu verilen teklifi bakanlar da dikkate alarak bir karar verirler. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin.

 • ismet karaca

  Adalet Kalkınma partisinin adaletsizlikleri diz boyu devam ediyor bizleri ve ailemizi adam yerine koyan yok bu ak parti hükümetinden 4/c li arkadaşlarım birşey beklemesin 4/c li personelin sorunlarını sıkıntılarını halletseler sanki türkiye ekonomisi batacak dünyanın sonu gelecek ayıptır gühahtır