Sakine ÖZ, BEDAŞ çalışanlarını bakana sordu

Özelleştirme uygulamaları sonucunda işten çıkarılanların ve 4/C geçici personel pozisyonlarına yerleştirilenlerin özlük hakları konusunda yapılan çalışmalar ile ödenmeyen ihbar tazminatları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına soruldu.

Konuyu gündeme getiren Milletvekili Sakine ÖZ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından cevaplandırılmak üzere Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Önergede; Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) özelleştirmesi nedeniyle çalışanların bir bölümünün işten çıkarıldığı ve bu işçilerin önemli bir bölümünün ihbar tazminatlarının ödenmediği iddia edilerek “4/C statüsünde istihdam edilen çalışanlar, güvencesiz ve esnek çalıştırılmalarından yakınmakta; görev tanımı belirsiz, uzmanlaştıkları alanların dışında işlerde kullanılmaktan, kendi ifadeleriyle “angarya” işlere sürülmekten yakınmakta, ücretlerinin kadrolu çalıştıkları döneme göre düşürülmesinden dolayı mağduriyet yaşamaktadır.” denildi.

Milletvekili ÖZ, konuya ilişkin olarak Bakan ÇELİK tarafından cevaplandırılmak üzere de şu soruları sordu:

1-Bakanlığınız, BEDAŞ’ın özelleştirilmesinin ardından “işten çıkarılan işçilerin ihbar tazminatlarının ödenmediği” iddiaları üzerine inceleme başlatmış mıdır; böyle bir inceleme mevcutsa sonucu nedir?

2-Özelleştirme sürecinin ardından, Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu’ndan çıkarılan işçi sayısı nedir; bu işçilerin ihbar tazminatlarının ödenmeme gerekçesi nedir?

3-BEDAŞ’ta işten çıkarılan işçilerin ihbar tazminatlarının ödenmesi konusunda Bakanlığınızın bir girişimi olacak mıdır?

4-Türkiye genelinde, elektrik dağıtım özelleştirenleri sonrasında, ihbar tazminatları ödenmediği gerekçesiyle Bakanlığınıza kaç adet başvuru ulaşmıştır?

5-Bakanlığınızın, elektrik dağıtım özelleştirmeleri sonrasında işçilerimizin ihbar tazminatlarının sorunsuz ödenmesine dair bir denetimi var mıdır; bu denetim BEDAŞ işçilerinin talepleri için işletilecek midir?

6-4/C statüsüne geçen ve özlük hakkı kayıpları yaşayan çalışanların kadro, maaş iyileştirmesi, izin, sosyal yardım iyileştirme talepleri konusunda Bakanlığınızın kısa ve uzun vadeli çalışmaları nelerdir? (Kamu Ajans)

You may also like...