Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan 4/C’den 4/B’ye geçen personele ek ödeme

696 KHK ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C’den 4/B statüsüne Geçen Personele Ek Ödeme yapılmasına dair BÜMKO yazısı.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle; 657 Sayılı 4/C maddesine göre çalışmakta iken 657 Sayılı DMK 4/B statüsüne geçen personellere Ek Ödeme yapılabilecek.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile, 657-4/C’den geçiş yapan 657 DMK 4/B’li personele ek ödeme yapılabilecek.

İlgili yazıda; Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki Laboratuarlar ve Taşra Teşkilatında Teşkilatın da çalışan personele, Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşmenin 4.maddesi dikkate alınmak kaydıyla, 209 sayılı Kanunun 5.maddesi hükümleri uyarınca ek ödeme yapılacağı belirtilmektedir.

Yani Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğine göre; İdari Büro Görevlisi için genel idari hizmetler sınıfı personelden yeni memuriyete başlamış Memur unvanlı personel emsal alınacak olup, Lisans mezunu personelde 9. derecenin 1. kademesindeki emsali, yüksekokul (önlisans) mezunu personelde 10. derecenin 2. kademesindeki emsali esas alınacaktır.

İdari Destek Görevlisi için yardımcı hizmetler sınıfı personelden yeni memuriyete başlamış hizmetli unvanlı personel emsal alınacak olup, ilkokul mezunu personelde 15. derecenin 1. kademesindeki emsali, ortaokul mezunu personelde 14. derecenin 2. kademesindeki emsali, lise mezunu personelde 13. derecenin 3. kademesindeki emsali ve mesleki ve teknik lise mezunu personelde 12. derecenin 2. kademesindeki emsali esas alınarak hesaplanacaktır.

Özetle; Sağlık Bakanlığı Merkez Laboratuarlarında ve Taşra teşkilatında çalışan idari büro görevlisi ve idari destek görevlisi diğer sağlık çalışanlarının aldığı ek ödemeden yararlanacaktır.

Diğer taraftan; Sağlık Bakanlığının döner sermaye alamayan birimlerinde çalışan personele ise; 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair karar hükümlerince işlem yapılacaktır.

Özetle; ilgili kararda yer alan oranlar dahilinde sadece sabit ödeme alacaklardır. Bu oranlar ise şu şekildedir; (My Memur)

23.05.2018 - Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü - Ek Ödeme

You may also like...