Raportör 4/C için raporunu verdi

Raporda, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesinin Anayasamıza aykırı olmadığı, yürürlüğünün durdurulması
ve iptal isteminin reddi gerektiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapıtığı ilk incelemde iptal isteminin esastan
görüşülmesine karar verdi. İptal başvurusunun incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi
Raportörü raporunu verdi.

Raporda; 14.07.1965 günlü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin C fıkrasının Anayasaya
aykırı olmadığına, iptal isteminin reddine, 10.11.2005 günlü 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun
ı 49.maddesinin 2 nci fıkrasının “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin C
fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak geçici personele ödenecek ücretler ” bölümünün
Anayasaya aykırı olmadığına, iptal isteminin reddine karar verilemesine,
görüşü belirtildi.

You may also like...