PTT Halkındır, Satılamaz!

PTT’nin A.Ş. yapılarak özelleştirilmesinin önünü açan kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı. Bir süredir tasarının yasalaşmaması için eylem ve etkinlikler düzenleyen bağlı sendikamız HABER-SEN’in yönetici ve üyeleri, bugün sabah 09:00’dan itibaren PTT Genel Müdürlüğü önünde toplandı.

Saat 11:00’e kadar devam eden eylemin ardından TBMM Dikmen kapısına yürüyen HABER-SEN üyeleri burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca sık sık “PTT Halkındır, Satılamaz!, Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek!” sloganlarının atıldığı eyleme KESK Basın Yayın Sekreteri Baki Çınar ve bağlı sendikalarımızın MYK üyelerinin yanı sıra CHP ve BDP milletvekilleri de destek verdi.

HABER-SEN Genel Başkanı Ufuk Beytekin tarafından yapılan basın açıklaması ve KESK Basın Yayın Sekreteri Baki Çınar’ın konuşması aşağıdadır.

Basına Ve Kamuoyuna

Bilindiği gibi yaklaşık üç yıldır PTT Yönetiminin gündeminde olan ve 05 Mart 2013 tarihinde TBMM’ye gönderilen “PTT A.Ş. Yasa Tasarısı”na karşı Sendikamızın yoğun girişimleriyle 27 Mart 2013 tarihinde etkili bir Grev yaşama geçirilmiştir. Sendikamız, tasarının TBMM Komisyonlarında görüşülmesi sürecinde de yaptığı eylemlerle tepkisini göstermiş, bu tepkiler sonucunda AKP Hükümeti, tasarıdaki birkaç maddeyi değiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak PTT’yi yağmalama projesinin ilk adımı olan bu yasa tasarısının temel mantığında hiçbir değişiklik yapmamıştır.

Tasarı, Milletvekili çoğunluğuna dayanarak süratle ilgili komisyonlardan geçirilmiş ve 11 Nisan 2013 tarihinde TBMM Genel Kuruluna sevk edilmiştir. TBMM Genel Kurulu 02 Mayıs Perşembe günü tasarıyı görüşmeye başlamış, dört saatlik görüşmenin ardından görüşmelerin bugün, 7 Mayıs Salı günü devam etmesine karar vermiştir.

Bugün başlamış/başlayacak olan Genel Kurul görüşmeleri esnasında, AKP Bakan ve Milletvekilleri, bu yasa tasarısıyla birlikte “cilalanmış bir PTT imajını” kamuoyuna sunacak, ancak tasarının arka planındaki “özelleştirme ve yağmalama” planının üstünü örtemeyeceklerdir.

Çünkü bu tasarının kanunlaşması halinde, ülkemizin en ücra köşesine hizmet götüren, halkımızın itibarını ve güvenini kazanan PTT Kurumunun “Kamu Hizmeti” anlayışı sona ermiş olacak ve bu hizmetler piyasanın kâr hırsına yani sermayenin açgözlülüğüne terk edilecektir. Her fırsatta PTT’nin kalitesinden, etkinliğinden, sürekliliğinden, güçlü ve istikrarlı hizmetinden ve yatırımlarından bahseden hükümet yetkilileri, bugün bunun olmadığını bahane ederek, Kamu Kurumu olan PTT’yi bu tasarı ile “POSTA TAŞERON TEKELİ” yapmak istemektedir. Halkımızı “müşteri”, çalışanları ise “köle” haline getirecek bu yasa tasarının tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

PTT’yi Anonim Şirkete dönüştürecek olan bu yasa tasarısı; kısa vadede taşeronlaştırma, uzun vadede özelleştirme amacına hizmet edeceğinden, temel bir kamusal hizmet olan PTT hizmetlerinin ticarileştirilmesine ve pahalılaşmasına yol açacağından, PTT emekçilerine iş güvencesiz çalışmayı ve kazanılmış haklarından vazgeçmeyi dayatacağından bu tasarının temel mantığına ve esasına karşı olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz. PTT’de örgütlü sendikaların, dolayısıyla da çalışanların görüş ve önerilerine başvurulmaksızın, tepeden inmeci bir anlayışla kapalı kapılar ardında hazırlanan, PTT’nin özelleştirilmesinin önünü açan ve kamu hizmeti anlayışını ortadan kaldıran böyle bir tasarının kabul edilmesi hiçbir biçimde mümkün değildir.

Yürüttüğü hizmet açısından stratejik bir konuma sahip olan PTT’nin, çalışanların örgütlü olduğu sendikaların aktif biçimde yer alacağı bir komisyon tarafından katılımcı bir süreç işletilerek yeniden yapılandırılması ve etkin kamu hizmeti veren bir PTT’nin yaratılması mümkünken, Anonim Şirkete dönüştürülmesine yani bu yasal düzenlemeye hiçbir şekilde ihtiyaç yoktur.

AKP MİLLETVEKİLLERİNE SESLENİYORUZ:

Gelin, Hükümetin değil, PTT emekçilerinin sesini duyun!

Gelin, sermayeye değil, halka hizmet edin!

Gelin, elleriniz “kabul oyuna” değil, “vicdanınıza” gitsin!

Ve bu yasa tasarısını elinizin tersiyle reddedin!

Çınar: “Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürmeye Devam Edeceğiz”

Beytekin’in ardından söz alan KESK Basın Yayın Sekreteri Baki ÇINAR; Tüm Haber-Sen sürecinden bu yana 20 yılı aşkın mücadele tarihinde kararlılığını koruyan Haber-Sen üyelerini kutlayarak başladığı konuşmasında, serbestleştirme ve özelleştirme adı altında kamu kurumlarının talan edildiğini, başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel kamusal hizmetlerinin ticarileştirildiğini belirtti. Halkın haberleşme hakkının anayasal güvence altında olduğunu vurgulayan Çınar, “ PTT A.Ş. yasa tasarısı ile bu hakkın ortadan kaldırılması hedefleniyor. Ülkenin en ücra köşesinde bile halka hizmet veren PTT işyerleri şirketleşme süreciyle birlikte “kar etmiyor” gerekçesiyle kapatılacak ve halkın posta hizmetlerinden faydalanmasının engellenecek” diye konuştu.

Çınar, tüm bu süreçlere karşı kararlılıkla mücadele eden KESK’in, her türlü engellere ve yandaş sendikalara rağmen mücadelesini sürdüreceğinin altınız çizdiği konuşmasında AKP’ye seslenerek ” Bu tasarıyı çoğunluğunuza dayanarak Meclis’ten geçirebilirsiniz, ancak yasanın uygulanma sürecinde işyerlerinde karşınızda KESK’i, Haber-Sen’i bulacaksınız. Mücadele henüz bitmedi. PTT emekçilerinin iş güvencelerine sahip çıkma mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı. (KESK)

You may also like...