Personel Reformu, referandum sonra yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında Mart ayı Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 4B ve 4C’li personellerin kadro konusu gündeme geldi.

2017 yılı Mart ayı Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun başkanlığında 28 Mart’ta gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda 4B ve 4C’lilerin kadro konusu da gündeme gelmiştir.

Genel Bir Düzenleme Yapılmalıdır

Memur Sen Başkanı Ali YALÇIN, söz konusu toplantıda kadro beklentileriyle olarak; “4/B, 4/C kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin kadro beklentisi ve bizim buna ilişkin tekliflerimiz hala karşılanmış değil. Bu statülerde görev yapan arkadaşlarımız, kariyer ve liyakat zemininde kamu personel sistemi içerisinde daha üst görevlere yükselmelerine imkan sağlayan, yer değiştirme fırsatlarından yararlanmalarına sağlayan kadro ile memur sıfatı ile tanışma hak ediyorlar.

Bu çerçevede, kamu personel sisteminde mevcut sözleşmeli ve geçici personelin tamamının kadroyla ilişkilendirilmesi, kamu görevlileriyle aynı işleri gören kamu işçilerinin de kadroya geçirilmesi yönündeki yasal düzenlemenin bizimde yer alacağımız bir çalışma gurubu tarafından hazırlanması ve yürürlüğe konulması son derece önemlidir.

Kamu işvereninin, 19 bin 4/C’li personeli ve sayısı 5 bini bulmayan memur işi yapan işçileri kadroya geçirme konusunda net bir yaklaşım ortaya koyma vaktinin geldiğini belirten Yalçın, “Çünkü bu hem ağızdan çıkan söz hem de kalemden çıkan imzaya dönüşmüştür. Bu toplu sözleşmeye tabi olma görevidir.

Bu kapsamda hali hazırda kamu hizmetini yürüten ve bu yönüyle kamu personeli kapsamında bulunan vekil ebe/hemşire, vekil imam, fahri kuran kursu öğreticileriyle ve ders ücreti karşılığı görev yapanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders ücretiyle görev yapan meslek elemanları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, farklı bakanlıklarda görev yapan usta öğreticiler ve benzeri durumda olanların da kadroya alınmasını da kapsayacak şekilde düzenlemenin derhal yapılması gerekmektedir.” şeklinde açıklama yapmıştı.

DEĞERLENDİRME: Devletten kadro bekleyen yüzbinlerce çalışan var: 4B ve 4C statüsünde çalışanların yanında, taşeron personeller, ek ders karşılığı çalışanlar, usta öğreticiler, geçici personel olarak istihdam edilenler. Sözleşmeli çalışanlar kadroya geçmeyi, geçici çalışanlar sözleşmeli olarak istihdam edilmeyi, işçi olarak çalışanlar memur kadrosuna geçirilmeyi beklemektedir. Referandumdan sonra tüm kesimleri kapsayacak düzenleme olan “Kamu Personel Reformu” Türkiye’deki ana gündem konularından biri olacaktır.

2017 sonuna kadar çalışanların statüsü ve kamu personel alım sistemiyle ilgili önemli değişiklikler bekleniyor. İlgili Bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor. Toplu sözleşme dönemine kadar kamu personel rejiminin alt yapısının tamamlanarak Ekim-Kasım döneminde söz konusu düzenlemelerin yasalaşması yüzbinlerce çalışanı mutlu edecektir. Taşeron konusu da yine aynı reform çerçevesinde çözülecektir. (Zeki KARA / Kamupersoneli.Net)

You may also like...

  • eserel

    Ya bırakın bu işleri , her seçimden sonra sözde birşeyler yapılıyor ya da yapılması vadediliyor.Siz asıl mahşerde nasıl hesap vereceksiniz onu düşünün …

  • Kul hakki

    AlI yalçın sen kendi dediğine inaniyormusun biz 4.c liler sizlerin ali cengiz oyunlarınıza inandigimizimi sanıyorsunuz. Kaç bahar kaç seçim geçti utanin be utanin utanacak yüzünüz varsa utanin.kul hakkı nedir bilirmisiniz siz.ben o kul hakkımı haram ediyorum Rabbim zururiyetinizden çıkarsın fitil fitil.yok bu seçim bu sözleşme bu referandum bırakın bu işleri zavallisiniz siz zavallı.

  • 4/C’Lİ

    Buyurun cenaze namazına.Kamu reformu demek tüm memurların 4/c li olması demek,iş garantisi de ortadan kalkacak demek.Memursen varken bunlar da olur hiç merak etmeyin.Kademeli olarak yada tek tek fark etmez. Şu referandumdan sonra daha da fazla ”ali kıran baş kesen” olunacak demek ki.Hadi biz 4/c liler her türlü baskıya maruz kalıyoruz kurumumuz amirleri tarafından da bir çoğumuz mecburen mecbursen’li oluyoruz diyelim.Bu memurlara ne oluyor adamların 1.000.000 üyesi var memurlar hepimiz her toplu görüşmede hak kaybına uğruyoruz.Mesai ücretleri gitti,bir çok tazminat giderleri ellerinden alındı,4/c lileri ek ödemesi kuşa döndürdüler.Bu mantığı ben anlayamıyorum.Beyin tutulması mı yaşıyor insanımız yoksa bir gecede herkesin beyni mi çalındı anlamak mümkün değil.Burada tekrar yazıyorum kamu reformundan sonra memurlar %3 – %4 zamları bile arayacaklar. 3 yıl önce ek ödeme toplu sözleşme sonrası yıl başından sonra herkes 140-150 tl.alacak mahkeme kararıyla kazananlar bile dedim.Mahkeme kararıyla kazanılan hak alınamaz diye üstüme gelindi.Ne oldu? Memursen her zaman ki kıvraklığıyla allem etti kallem etti kazığın ucu bize……….. Herkes aklını başına alsın.