Özelleştirmeye devam

Danıştay, 10 şeker fabrikasının özelleştirilmek üzere ihaleye çıkarılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Şeker-İş Sendikası, Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan Şeker fabrikalarının ”Portföy B” grubu olarak bir bütün halinde, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker fabrikalarının ise ”Portföy C” grubu olarak bir bütün halinde ”varlık satışı” yöntemi uygulanmak suretiyle, pazarlık usulü özelleştirilmek üzere ihaleye çıkarılmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı ile bu karar ekinde yer alan ihale şartları belgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 13. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti.

Davacı Şeker-İş Sendikasının karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek. (AA)

You may also like...