Özelleştirme mağdurlarının maaşı artacak, çalışma süresi uzayacak

Hükümet, Tekel çalışanlarının eylemi ile gündeme gelen özelleştirme mağduru işçilerin hak kayıplarını gidermek için düğmeye bastı.

Yeni düzenleme ile özelleştirilen kurumlardan kalan işçiler, kamuda yılda 10 ay yerine 11 ay çalıştırılacak. Maaşlarında da eğitim durumlarına göre iyileştirme yapılacak. Fakat işçilerin kıdem tazminatı konusundaki sıkıntısı sürecek.

Tekel işçilerinin günlerdir devam eden eylemi ile, gözler yeniden özelleştirilen kurumlardan kalan işçilere çevrildi. Maaşları azalan ve başta tazminat olmak üzere pek çok sosyal haklarını yitiren özelleştirme mağduru işçilere yeni düzenleme için düğmeye basıldı. Başlatılan çalışma ile sözleşmeli statüde çalıştırılan bu işçilerin kamuda yıllık istihdam süresi 10 aydan 11 aya çıkarılacak. Maaşlarında da iyileştirme yapılacak.Özelleştirilen şirketlerin işçileri, özelleştirme sonrası çeşitli kamu kurumlarına dağıtılarak 4-C’li (sözleşmeli) statüde istihdam ediliyor. Bu işçiler, önceki haklarının büyük bölümünü yitiriyor. Yılda en fazla 10 ay süre ile çalıştırılırlarken, her sene iş akitleri feshediliyor. 2 ay sonra Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden işe alınıyorlar. Bu sebeple işçinin kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkıyor. En büyük kaybı da maaşlarda yaşıyorlar. Bu işçilerin aylık kazancı, kadrolu personele göre yüzde 30-40 oranında düşüyor. Fazla çalışsalar bile mesai ücreti ile havuz ve döner sermaye gibi yan ödemelerden de yararlanamıyorlar.

2004 yılından önce özelleştirilen kurumlarda çalışanlar ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek işten çıkarılıyordu. 4-C statüsü, 2004’te özelleştirme işçilerinin istihdamı için devreye sokulmuştu. Özelleştirmeden gelenleri istihdam için kamuda her yıl toplam 21 bin kişilik kontenjan açılıyor. Daha önce Tekel’de çalışan 10 bin kişi de özelleştirme sonucu ancak 4-C statüsünde çalışabilecek. Fakat bunu kabul etmek istemeyen işçilerin günlerdir süren eylemi, hükümetin 4-C’lilerin mağduriyetini yeniden gündeme almasını sağladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, problemlerin giderilmesi için talimat verdi. Buna göre sözleşmeli statüde çalışanların haklarında iyileştirme yapılacak. 10 ay olan çalışma süreleri 11 aya çıkarılacak. Bir aylık süre de yıllık izin olarak kabul edildiğinde sürekli çalışıyormuş gibi olacaklar. Ayrıca eğitim durumlarına göre ücretlerde iyileştirmeye gidilecek. Ancak her yıl girdi çıktı yaptırılmalarından dolayı kıdem tazminatı ve iş güvencesi noktasındaki sıkıntılar sürecek.

SÖZLEŞMELİ MEMURA SENDİKAya üyelik İZNİ

Artık kamu kurumlarında sözleşmeli (4-C) statüsünde çalışan memurlar da sendikalara üye olabilecek. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Sendikamız, 4-C’li arkadaşlarımızın sorunlarının çözümünde çok önemli etkisi olacağına inandığımız örnek bir hukuki kazanıma imza attı. Bugünden itibaren 4-C’li kamu personeli artık memur sendikalarına üye olabilecektir.” dedi. Büro Memur-Sen’in, Ankara İş Mahkemesi’nde 4-C kapsamında çalışan personelin memur sendikalarına üye olabilmeleri için açtığı davada mahkeme sendikayı haklı buldu. Söz konusu karar, Yargıtay tarafından da onandı.

ÖZELLEŞTİRMEDEN GELEN İŞÇİLER İÇİN KAÇ KİŞİLİK KADRO AÇILDI?

Kurum Kadro sayısı

Milli Eğitim Bakanlığı 10 bin 338

İçişleri Bakanlığı 3 bin 500

Adalet Bakanlığı 2 bin 640

Sağlık Bakanlığı 1750

Tapu ve Kadastro 800

Tarım Bakanlığı 650

Sosyal Hizmetler 500

Orman Genel Müdürlüğü 300

Kültür Bakanlığı 300

Çalışma Bakanlığı 200

Yargıtay 115

Danıştay 50

Devlet Personel 30

Vakıflar Genel Müdürlüğü 10

İSA YAZAR – ANKARA

You may also like...