Özelleştirme mağdurlarına müjde yok

Söz konusu haberin içeriği Maliye Bakanı Unakıtan’ın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı bir açıklamadan dayanmaktadır.

ANKA haber ajansının geçtiği haberleri sık sık düzeltmek zorunda kalıyoruz. Bugün yine bir düzeltme yapmak zorundayız…. ANKA’nın dün, abonelerine geçtiği “özelleştirme mağdurlarına müjde” başlıklı haber bugün Hürriyet gazetesince alınmıştır. Söz konusu haberin içeriği Maliye Bakanı Unakıtan’ın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı bir açıklamadan dayanmaktadır. Ancak, ajans muhabiri yapılan açıklamayı yanlış yorumlayarak “Özelleştirme mağdurlarına müjde” başlığını kullanmıştır. Yapılan açıklamanın müjdeyle bir alakası bulunmamaktadır.

ANKA’NIN GEÇTİĞİ HABER

Anka tarafından dün abonelere geçilen ve bugünkü Hürriyet gazetesinde yer alan haber şu şekildedir.

Özelleştirme mağduru 15 bin işçiye atama müjdesi

MALİYE Bakanı Kemal Unakıtan, özelleştirme mağduru 15 bin 738 işçiye atama müjdesi verdi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Maliye Bakanlığı 2007 Yılı Bütçe sunuş konuşmasını yapan Unakıtan, Bakanlığı’nın gider bütçesi için teklif edilen ödenek tutarını 45.9 milyar YTL olarak açıkladı. Unakıtan, Bakanlık bütçesi ödeneğinin yaklaşık yüzde 2’sine denk gelen 896 milyon YTL’nin personel, mal ve hizmet alımlarıyla yatırım giderlerini karşılamak üzere kullanılacağını kaydetti. 2007 yılı ödenek teklifinin yüzde 98’ni oluşturan 45 milyar YTL tutarındaki ödeneğin kamu hizmetlerinin karşılanması amacıyla kullanılacağını açıklayan Unakıtan, Gelir İdaresi Başkanlığının ödeneğinin ise 1.3 milyar YTL düzeyinde bulunduğunu kaydetti. Unakıtan, “Bu tutarın; yüzde 82’si personel, yüzde 13’ü mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 4.4’ü sermaye giderleri ve diğer kısmı da cari ve sermaye transferlerinden oluşmaktadır” dedi.

Unakıtan, özelleştirme uygulamalarında çalışanları mağdur etmeyeceklerini belirterek, “1992 yılından sonra özelleştirilen kuruluşlarda çalışan ve işini kaybedenlerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde işe yerleştirilmelerine karar verilmiştir. Bu kapsamda durumu uygun görülen 15 bin 738 işçi atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir” diye kaydetti.

HABERİN DEĞERLENDİRMESİ

Haberin son paragrafına dayanılarak “Özelleştirme mağduru 15 bin işçiye atama müjdesi” başlığının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, Maliye Bakanının açıklamasında 2006 yılı içerisinde yapılanalara dair sadece bilgi verilmiştir. Bakan Unakıtan 2006 yılında 15 bin 738 özelleştirme mağdurunun geçici personel olarak işe yerleştirildiğini belirtmiştir.

Bu açıklamanın müjde olarak sunulması yanlıştır. Zira özelleştirme mağdurları maaş ve diğer özlük hakları açısında oldukça kötü durumda olup, bu tür bir başlık, geçici personel statüsünde çalıştırılan bu personele kadro verileceği veya maaşlarında düzeltme yapılacağı anlamına gelmektedirki, bu yönde bir çalışma bulunmamaktadır.

ANKA haber ajansının haberler için kullandığı başlıklarda daha dikkatli olmalarını öneriyoruz. (Memurlar.Net)

You may also like...