Özelleştirme Mağdurları Yine Mağdur

Nevşehir Özelleştirme mağdurları Ülke genelindeki çalışma arkadaşlarını temsilen yine alanlarda.

Nevşehir Özelleştirme mağdurları Ülke genelindeki çalışma arkadaşlarını temsilen yine alanlarda. Nevşehir ilinde başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışanlar olmak üzere İl genelindeki tüm resmi kurumlarda çalışanlar Türk Eğitim-Sen Nevşehir şubesi öncülüğünde yine basın karşısındaydılar.

İlgili çalışanları temsilen yaklaşık 40 kişi bugün Türk Eğitim-Sen Nevşehir şubesi binasında toplanarak Şube Başkanı Mustafa UĞUR’un kendileri ile ilgili sorunları ve torba kanunda kendileri için bir şey verilmemesi ile ilgili yapılan basın açıklamasına eşlik etmişlerdir.

Bugün yapılan basın açıklması metni şu şeklide

İlimiz ve Türkiye genelinde özelleştirmeler sonucu işini ve özlük haklarını kaybetmiş 657 Devlet Memuru Kanunun 4/ C maddesince istihdam edilen geçici işçilerin gün geçtikçe sorunları bir kat daha artmakta ve farklı farklı ücret ödemeleri devam etmektedir.
Yılda 11 ay çalıştırılan ve 1 ay zorunlu maaşsız izne çıkartılan ve ortalama 850 TL maaş verilen bu kesim şu an hayat mücadelesi vermektedir.

Diğer taraftan aralarındaki bazı çalışanlara özel kararlarla bazı kurumlarda görev yapması nedeni ile ayrıcalıklar ve fazladan imkan tanınırken Örnek verir isek TBMM’de çalışan 4-C’li personel, 11 ay 29 gün çalışırken, TÜİK’teki 11 ay 21 gün, diğer kurumlarda çalışanlar ise daha kısa sürelerle görev yapmaktadır.

Zaten mağdur durumda olan ve gelecek endişesi taşıyan özelleştirme mağdurları yaşanan eşitsizlikleri giderilmesi, adalet ve hakkaniyet beklentilerinin karşılanması için ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin bütününü kapsaması, mevcut sözleşmelerde bu çerçevede değişiklik yapılması ve kapsam dâhilindeki geçici personelin çalışma sürelerinin 12 ay’a çıkarılması talep etmekte ve etmekteyiz.

Farklı kararlarla, kurumlara özel ödemeler kaldırılarak tüm 4-C’li personelin maaşları, emsali kadrolu personelin maaşları ile orantılı olarak belirlenmeli, tüm 4-C’li personelin özlük hakları kurum farkı gözetilmeksizin eşitlenmelidir.
Diğer taraftan 4/C kapsamında çalışan özelleştirme mağdurları 4/C statüsünde istihdam edilen personel üzerinde yöneticiler ve amirler tarafından oluşturulan keyfi uygulamalara son verilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını beklemekte ve 4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin, görev tanımları yapılarak yasal mevzuat çalışmaları bir an önce yapılarak bitirilmelidir.

Şu an itibari ile hiçbir sosyal yardımlardan faydalanamayan 4/C personelinin de sosyal yardımlardan faydalanması sağlanmalıdır.
Hükümet olarak şu ana kadar hiçbir soruna çözüm üretilmemiş üstelik 4/c li çalışanlar açlık sınırı altında bir ücrete mahkum edilerek evlerine ekmek bile götürememe sıkıntısına düşmüştür.
2010 yılında İlimizde ve Türkiye genelinde 4/c li çalışanlara destek amaçlı bir dizi eylemlerle Türk Eğitim-Sen olarak destek verilmiş olup, bu desteğimizde sonuç alınana kadar devam edecektir ve etmektedir.
Tüm sendikalar bu kesime destek vermesi gerekirken , Hükümetle iyi geçindiğini söyleyenler ise bu olaylar karşısında seyirci durumuna düşerken , bu kesimin kendilerine üye olmaları hususunda da aktif duruma geçmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 4/c li çalışanlara yüzde 4+9 zam %13 zam yaparken ülke genelinde diğer 4/c li çalışanlara sadece yüzde 4 zam verilmiştir. Anayasa Mahkemesinde sonuçlanması beklenen ve oldukça geciken özü 4/c nin iptali için açılan davada, ülke genelindeki tüm özelleştirme mağdurlarının sinirlerini germiş ve bir an önce nihai kararın çıkması ise ortak beklenti olmakla beraber Ne oluyor sözleri var olan kaygıları yükseltmektedir.

İçler acısıdır ki memurları ilgilendiren ve yeni çıkartılan Torba Yasasında da beklenti içerisinde olan 4/c li çalışanları kendilerini ilgilendiren hiçbir maddenin ve gelişmenin olmaması ile birlikte Hükümetin torba yasasında da kendilerini ve ailelerini ikinci kez kaderlerine terk ettiklerini görmüşlerdir.

Sonuç itibari ile Hükümet bir an önce yanlıştan dönerek , diğer memurları gibi özelleştirme mağdurlarını da emsalleri seviyesine getirmesi , yaşanan sosyal vakalar, trajediler ve var olan acılar zorunluluğun boyutunu ve haklılıklarının göstergesidir diyor, Hepinize saygılar sunuyoruz. (NevTES)

You may also like...