Özelleştirme İdaresi’nden hazineye 120 Milyon dolar aktarıldı

Özelleştirme İdaresi’nden hazineye 120 Milyon dolar aktarıldı.

HAZİNE HESAPLARINA 120 MİLYON ABD DOLARI AKTARILDI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından;

1) 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un Geçici 23 üncü maddesine istinaden, 27/12/2010 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı’nın hesabına, 120 Milyon ABD Doları aktarılmıştır.

Bu aktarma ile birlikte geçen yılın aralık ayından itibaren 2010 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı hesaplarına Dolar bazında aktarılan toplam tutar 2.064 Milyon ABD Dolarıdır.

2) 2010 yılı içerisinde, 24/07/2008 tarih ve 5793 sayılı kanunun 26 ncı maddesi ile değişik 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun Geçici 24 üncü maddesi gereğince; TCDD’ye ait Samsun Limanı ve Bandırma Limanı İşletme Hakkı Devri bedelleri ile diğer bazı özelleştirme bedelleri karşılığı olan toplam 310 Milyon ABD Doları; özel kanun/mevzuat gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmıştır.

3) Bahsekonu aktarmalarla birlikte, 2010 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan toplam tutar 2.374 Milyon ABD Dolarına ulaşmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

You may also like...