Mahkeme Kararları

Konu Mahkeme Sayı
İdari İzin Danıştay 5. Dairesi 2014/2005
Döner Sermaye Danıştay 12.Dairesi 2013/8623
Ek Ödeme Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi *
Harcırah Kayseri 1.İdare Mahkemesi *
Döner Sermaye Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi *
Sözleşme Feshi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu *
Aile Yardımı Malatya İdare Mahkemesi 2013/1502
Aile Yardımı Trabzon İdare Mahkemesi 2013/1316
Fazla Mesai Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2013/4473
Başka İşte Çalışma Danıştay 12. Dairesi *
Döner Sermaye Şanlıurfa Bölge İdare Mahkemesi *
Döner Sermaye Isparta İdare Mahkemesi *
Ücretsiz İzin Antalya 2.İdare Mahkemesi 2013/545
Aile Yardımı İzmir 4.İdare Mahkemesi 2013/1276
Aile Yardımı İzmir 1.İdare Mahkemesi 2012/763
Döner Sermaye Şanlıurfa İdare Mahkemesi 2013/2227
Fazla Mesai Ankara 8.İdare Mahkemesi *
Döner Sermaye Aksaray İdare Mahkemesi *
Döner Sermaye Mersin 1. İdare Mahkemesi *
İş Sonu Tazminatı Ankara 17.İdare Mahkemesi *
Sözleşme Feshi Antalya 1.İdare Mahkemesi *
Fazla Mesai Ankara 6. İdare Mahkemesi 2011/1725
Sözleşme Fesih Bursa 1. İdare Mahkemesi *
Döner Sermaye Gaziantep 1. İdare Mahkemesi *
Sözleşme Fesih Danıştay 12. Dairesi *
4/C Anayasa Mahkemesi 2011/60
Sözleşme Feshi Kastamonu İdare Mahkemesi 2010/757
Döner Sermaye Danıştay 11. Dairesi 2010/9908
Sendika Üyeliği Ankara 14. İdare Mahkemesi *
Sendika Üyeliği Ankara 9.İdare Mahkemesi *
Fazla Mesai İstanbul İdare Mahkemesi 2009/139
Sendika Üyeliği Kocaeli İdare Mahkemesi 2008/1485
Sendika Üyeliği Ankara İş Mahkemesi *
Sendika Üyeliği Danıştay 10. Dairesi 2007/3732