Memurun ve 4/C’linin aile yardımı azalacak

Memurlar ve 4/C’li personellerden bazılarının, aldıkları aile yardımlarında azalışlar yaşanacak.

Devlet memurların ve 4/C personelin yılın ilk aylarında ve aynı miktarda aldıkları aile yardımında azalma olacak.

4/C personeli, gelir vergisi oranı bakımından %20’lik dilime girdiklerinde, alacakları aile yardımının miktarı memurlara göre daha az olacak.

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren kamu çalışanlarının aylık ücret ödemelerinde esas alınan katsayılar %5 oranında artacak ve bu artış aile yardımı ödeneğine de aynı oranda yansıyacak fakat 4/C personelin aile yardımı ödeneğinden gelir vergi ve damga vergisi kesildiğinden, %5’lik zammın 4/C personelin aile yardımı ödeneğine etkisi farklı olacak.

657 NE DİYOR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için ise 250 gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpılması sonucu elde edilen miktarda aile yardımı ödenmektedir. Bu ödemeden, hiç bir vergi ve kesinti yapılmamaktadır.

2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen personele, eş için 2.533 gösterge ve her bir çocuk için 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilmesi karara bağlanmış olup, ilgili düzenlemeler gereği bu ödemeden gelir ve damga vergisi kesintisi de yapılmaktadır.

KESİLEN VERGİ ORANI ARTACAK

4/C personelin aylık maaşından kesilen gelir vergisinin miktarı; öğrenim durumu, eş ve çocuk durumu ile sendika üyesi olup olmama durumuna ve yılbaşından beri elde ettiği gelirin toplamına (gelir vergisi matrahına esas) göre değişmektedir.

4/C personelin aylık brüt ücretinden kesilen gelir vergisinin oranı ise, yılın ilk altı aylık döneminde %15 iken yılın ikinci altı aylık döneminde (öğrenim durumu, eş ve çocuk durumu ile sendika üyesi olup olmama durumuna göre Haziran veya Temmuz aylarında kısmen veya tamamen) %20’ye yükselmektedir.
Gelir vergisi oranının artacak olması, 4/C personelin aile yardımı miktarını azaltacak.

Memur ve 4/C personelin aile yardımı karşılaştırması

Yılın ikinci yarısında 4/C personelin aile yardımı, %5’lik zamma rağmen azalacak

Yılın ilk altı ayında (bazıları Haziran ayında üst vergi dilimine giriyor) Devlet memurları ile 4/C personelin yararlandığı aile yardımı miktarları aynı iken (arada sadece kuruş farkı var); yılın ikinci altı ayında maaşlara %5 oranında zam yapılacak olmasına rağmen, 4/C personelin aile yardımı azalacak.

4/C personelin eş yardımı memurlara ödenen eş yardımından, aylık net 12 TL daha az olacak. Ayrıca, 4/C personel Mayıs 2016’da aldığı tutardan daha az aile yardımı alacak. (Memurun Yeri)

You may also like...