Memur ve sözleşmelilere maaş zammı için teklif verildi

30 Mart 2015 günü Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY, “Devlet memurlarının, sözleşmeli personelin, geçici personelin (4/c) ve kamudaki işçilerin aylık, ücret ve benzeri gelirlerine enflasyon ve büyüme oranına göre zam yapılması” amacıyla aşağıdaki gerekçeleri sunmak suretiyle TBMM’ye Kanun Teklifi sunmuştur.

Güncelleme katsayısının hesaplanmasında sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hizının toplamının dikkate alınması öngörülmüştür.

Emeklilere bağlanacak aylıkların hiçbir şekilde asgari ücretin iki katından az olmaması ve emeklilerin aylıklarındaki ücret artışlarının enflasyon ve büyüme oranının toplamına (1) tam sayısının ilave edilmesi sonucunda bulunan değer oranında artırılması,

Emeklilerin ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin herhangi bir kısıtlaması getirilmeksizin kurumca karşılanması,

Devlet memurlarının, sözleşmeli personelin, geçici personelin (4/c) ve kamudaki işçilerin aylık, ücret ve benzeri gelir unsurları artışlarının enflasyon ve büyüme oranının toplamına (1) tam sayısının ilave edilmesi sonucunda bulunan değer oranında artırılması, enflasyon veya büyüme hızının eksi olduğu yıllarda eksi değerlerin sıfır olarak değerlendirilmesi amacıyla TBMM’ye aşağıdaki Kanun Teklifi sunulmuştur. (Kamudan Haber)

maas-zam-teklifi

You may also like...