Memur ve işçi sayısı düştü

Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) son verilerine göre kamuda 22 bin 941’i geçici personel çalışıyor.

Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) 20 Mayıs itibarıyla açıkladığı veriler, kamuda personelin cinsiyet dağılımında kadın-erkek makasının son 6 ayda kadınlar aleyhine açıldığını, kamuda çalışan kadınların oranının geçen yıla göre 1,3 puan gerilediğini ortaya koydu. Bu yılın ocak ayı başında kamu personelinin yüzde 36,5’ini kadınlar oluştururken, mayıs itibarıyla oran yüzde 35,2’ye düştü.

DPB, 20 Mayıs itibarıyla kamu personeline ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kadro ve pozisyonları dışında devlet toplam 3 milyon 256 bin 886 kişiye patronluk ediyor. Bunların 2 milyon 418 bin 781’i memur, 15 bin 908’i hâkim ve savcı, 125 bin 355’i öğretim elemanı, 107 bin 913’ü sözleşmeli, 280 bin 939’u işçi, 22 bin 941’i geçici personel, 223 bin 566’sı askeri personel, 61 bin 483’ü de kamu bankalarında özel hükümlere tabi personel olarak çalışıyor.

Her 100 personelden 65’i erkek

MİT Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve diğer kamu bankaları ile askeri personel hariç kamuda çalışan 2 milyon 971 bin 837 kişinin, 1 milyon 46 bin 63 kişi ile yüzde 35.2’sini kadınlar, 1 milyon 925 bin 774 kişi ile de yüzde 64,8’ini erkekler oluşturuyor. Bu veriler ise kamu personeli içinde kadın oranının Ocak ayından bu yana düştüğünü gösteriyor.

1 Ocak 2015’te DPB tarafından açıklanan verilerde, MİT Müsteşarlığı ile kamu bankaları hariç olmak üzere kamuda 2 milyon 722 bin 652 kişinin çalıştığı, bunların 993 bin 973’ünü yani yüzde 36.5’nı kadınların oluşturduğu belirtilmişti. Erkeklerin kamu personeli içindeki ağırlığı ise yüzde 63.49’du. Ocak ve mayıs verilerinin kıyaslanması ise geçen 6 ayda kamuda çalışan kadın sayısındaki artışa karşın, kamudaki kadın varlığının oran bazında erkeklere mevzi kaybettiğini gözler önüne serdi. Ocak’tan bu yana kamu personeli içinde kadınların oranı 1.3 puan gerileyerek yüzde 36.5’ten, yüzde 35,2’ye düştü.

Memur ve işçi sayısı düştü

DPB’nin mayıs verileri yılbaşından bu yana kamuda çalışan memur ve işçi sayısında “cüzi” de olsa azalış yaşandığını da gösterdi. 1 Ocak itibarıyla 2 milyon 425 bin 177 olarak açıklanan memur sayısı, 20 Mayıs itibarıyla 6 bin 396 azalarak 2 milyon 418 bin 781’e gerilerken, kamuda çalışan işçi sayısı da 15 bin 273 azalarak 280 bin 939’a düştü. Buna karşın kamudaki sözleşmeli sayısı 10 bin 318, özel hükümlere tabi personel sayısı da 2 bin 513 arttı. (Milliyet)

You may also like...