Memur-Sen toplu sözleşme tekliflerini açıkladı

Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, 2020-2021 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme tekliflerini, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika üyelerinin katıldığı basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.

4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli personelin dört gözle beklediği maddeler de teklifte yer aldı.

İşte yetkili konfederasyonun teklifleri arasında yer alan 4/C’den 4/B’ye geçenler ile ilgili maddeler:

MADDE 44 – GEÇİCİ PERSONEL İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇEN PERSONELİN EK
ÖDEMESİ

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilip, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetvelindeki %20 oranı üzerinden ek ödeme almaya başlayanlardan; pozisyon unvanı “anketör” ve “idari büro görevlisi” olanlara anılan Kararnamede “büro görevlisi” için, pozisyon unvanı “idari destek görevlisi” olanlara ise “destek personeli” için, söz konusu pozisyonlarda bulunan personelin öğrenim durumu ve hizmet yılı esas alınmak suretiyle, “büro görevlisi” ve “destek personeli” için aynı öğrenim durumu ve hizmet yılına göre söz konusu Kararnamede belirlenen ek ödeme oranları üzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde ek ödemeden yararlananlara, pozisyon unvanları için öngörülen ek ödeme yapılmaz.

MADDE 45 – GEÇİCİ PERSONEL İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇEN PERSONELİN
SÖZLEŞME ÜCRETİ

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerden; pozisyon unvanı “anketör” ve “idari büro görevlisi” olanların sözleşme ücretlerinin belirlenmesinde “büro görevlisi” pozisyon unvanı için, pozisyon unvanı “idari destek görevlisi” olanların sözleşme ücretlerinin belirlenmesinde ise “destek personeli” pozisyon unvanı için, söz konusu pozisyonlarda bulunan personelin öğrenim durumu ve hizmet yılı esas alınmak suretiyle, “büro görevlisi” ve “destek personeli” pozisyon unvanları için aynı öğrenim durumu ve hizmet yılına göre belirlenmiş sözleşme ücretleri esas alınır.

MADDE 46 – GEÇİCİ PERSONEL İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇEN PERSONELİN
EMEKLİLİK SINIRLAMASI

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenler hakkında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 9. maddesinin 15. fıkrasındaki; “Bu madde kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.” hükmü uygulanmaz.

You may also like...